Põhikooli lõpueksamite ajad:

  • eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2018. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 8. juuni 2018. a;
  • valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise, prantsuse, saksa või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2018. a;
  • valikeksam inglise või  vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.-14. juuni 2018. a.

Gümnaasiumi riigieksamite  ajad:

  • eesti keel (kirjalik) – 16. aprill 2018. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 25. mai 2018. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (kirjalik) – 4. mai 2018. a;
  • inglise keel võõrkeelena B1/B2-tasemel (suuline) – 7.–11. mai 2018. a.

Gümnaasiumi lõpetamiseks nõutava koolieksami korraldusjuhend

 

*Dokument on allalaetav .doc formaadis