Jätkub õpetajate õpiränne.
Sügisel 2017 võõrustame kahte õpetajat Schottenist Saksamaalt Vogelsbergi koolist. Tullakse töövarjuks. Kolleege Saksamaalt huvitab eelkõige saksa keele kui võõrkeele õpetamine. Kevadel märtsis külastavad Vogelsbergi kooli meie õpetajad.
Algavad kolm uut projekti.
* Aastaks tuleb meie kooli vabatahtlikuna noormees Peter Nagy Ungarist. (Laseks temal endal ennast põhjalikumalt tutvustada, kui ta juba kohal on?). Ta on läbinud Budapesti Tehnoloogia Ülikooli (Budapest University of Technology) bakalaureuse õppe. Tema erialaks on keemia ja biotehnoloogia. Enne õpingute jätkamisega magistriõppes tahab Peter töötada laste ja noortega. Tema hobiks on sport, talle meeldib matemaatika ja keemia.
Projekti rahastab SA Arhimedes Noorteagentuur, Erasmus+.
* Sellest sügisest osaleme kaheaastases õpilaste õpirände projektis “Rahvusvaheline ettevalmistus ja koostöö tulevases karjääris põhinedes rahvusvahelisele  kogemusele ja ressurssidele” (International Preparation and Cooperation on Future Work-life based on National Experiences and Resources). Partnerkoolideks on meie senised sõpruskoolid: Vogelsbergi kool Saksamaalt Schottenist, Colegio Divina Pastora kool Hispaaniast Monovarist ja I.T.E. Vittorio Veneto Salvemini kool Itaaliast Latinast. Projekt on suunatud põhikooli vanemale astmele ning keskkoolile, õpilastele, keda ootab ees kutsevalik.
* Rahastuse sai ka teine õpilaste õpirände projekt “Traditsioonid ja moodne tehnoloogia”. See on suunatud põhikooli nooremale ja keskmisele kooliastmele. Projekt on kirjutatud kolme aasta peale ning seda koordineerib meie endine partnerkool Kőrösi Csoma Sándori nimeline põhikool ja gümnaasium Ungarist Budapestist. Kokku osaleb kuus kooli – lisaks meile koolid Ühendkuningriigist Waterlooville’st,  Portugalist Madalena do Pico’st, Poolast Rokietnica’st ja Soomest Salo’st. Kokku kuus kooli.
 
Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) toetaja on SA Archimedese Noorteagentuur.
Tekstisisene pilt 1
Kõiki projekte rahastab Eramus+.
 Tekstisisene pilt 2

____________________________________________________________________________________________________________________

 

Uus  Erasmus+ raames toetust saanud 2-aastane projekt „ Elamine, õppimine ja õpetamine euroopalikus koolis“.

 

Tegemist on kooli töötajate õpirände projektiga. Projekti partnerkoolid on Saksamaalt, Hispaaniast ja Itaaliast.

Projekti eestvedaja Rene Kurm.