Kontakt

Jälgi meid


Telefoninumbrid:

 • sekretär – 44 64 641, mobiil – 5675 6632, 5556 7550
 • õppealajuhataja  – 44 64 643
 • kooli söökla – 44 64 642
 • raamatukogu – 44 64 382

Õpetajad & juhtkond:


Personal:

 • Astrid Rosenberg – sekretär ( kool@haademeeste.edu.ee)
 • Aleksander-Tõnis Joarand – administraator-sporditöötaja
 • Raili Sammul – kokk
 • Jana Johanson – abikokk
 • Margus Maddison – remonditööline
 • Marje Tali – puhastusteenindaja
 • Annika Jürgens – puhastusteenindaja
 • Helve Künnapas – puhastusteenindaja
 • Mare Liiva – puhastusteenindaja
 • Malle Aasver – puhastusteenindaja

Riikliku järelvalvet teostavad:

Häädemeeste Keskkooli üle järelevalvet viib läbi Haridus- ja
Teadusministeerium. 1. septembrist 2017.a asusid neljas Eesti
piirkonnas tööle eksperdid, kelle põhiülesandeks on õppeasutuste ja
nende pidajate tegevuse õiguspärasuse, kvaliteedi ja tulemuslikkuse
seiramine; järelevalve planeerimine ja läbiviimine; õppeasutuste ja
pidajate nõustamine ning teavitamine oma piirkonnas; teabenõuetele,
märgukirjadele ja selgitustaotlustele vastamine ning kaebuste
lahendamine; info koondamine ja analüüsimine õppeasutuste ja nende
pidajate tegevuse seiramise tulemuste, järelevalve tulemuste ning
lahendatud kaebuste kohta oma piirkonnas.

Lääne piirkonna (Pärnu-, Saare-, Viljandimaa) eksperdi Pille Vaiksaare
kontaktandmed: Pille.Vaiksaar@hm.ee;
mobiiltelefon 5687 6483;  lauatelefon 735 0321