Häädemeeste Keskkooli missioon:

Pakkuda harmoonilist õpi- ja arengukeskkonda põhi- ja keskhariduse omandamiseks kõigile meie koolis õppida soovivatele õpilastele, olles samas piirkonna kultuuri, vaimsuse ja traditsioonide kandjaks.


Häädemeeste Keskkooli visioon:

Häädemeeste Keskkool on jätkusuutlik õppeasutus, kus on loodud võrdsed võimalused iga õppija mitmekülgse arengu toetamiseks, väärtushinnangute ja valmisolekute kujundamiseks.