Noortekohtumine „Maalime maailma“

 

Sihtasutus Archimedes rahastab Noortekohtumiste projekti, mille kirjutasime kahasse Sillamäe noortekeskusega Ulei.

Projektis osalevad 10 kunstiringi noort Häädemeeste Keskkoolist ja 10 kunstihuvilist Sillamäelt.

Esimene kohtumine toimub Sillamäel 13.-17. juunil 2018. Teist korda saavad noored kokku Rannakodus 25.-29. juunil 2018.

 

Projekti eesmärgid:

-integreerida eesti ja vene keelt kõnelevaid noori omavahel suhtlema ja koostööd tegema;

-anda noortele võimalusi oma võtmepädevuste (omaalgatuslike, organiseerimis-ja kunstioskuste) arendamiseks ja analüüsiks läbi  huviala ja keskkonasäästliku tegutsemise.

-tugevdada sõprussuhteid ja arendada koostööd sarnaste huvidega noorte vahel Sillamäe linnast ja Häädemeeste alevist.

-sisustada aktiivsete tegevustega noorte vaba aega.