III klassi tasemetööde õppeained:

  • eesti keel (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.

VI klassi tasemetööde õppeained:

  • eesti keel (kirjalik) – 3. mai  2017. a;
  • matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017 a;
  • ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, vene keel (vene õppekeelega koolis), võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a