ÕA õpiabi

KI kirjandus

INF informaatika

TÕ tekstiõpetus

TE tehnoloogia P

KÄ käsitöö, kodundus T

LI liiklus

UTA uurimistöö alused

KÕNE kõneravi

MAJ majandusõpetus

RK riiigikaitse