1. Möödunud nädalal

2.detsembril toimus kooli hoolekogu koosolek. Hoolekogu kiitis heaks eelmise arengukava perioodi sisehindamise aruande, kooli arengukava aastateks 2021 – 2025 ja kooli kodukorra distantsõppe ajal.

2.detsembril külastas kooli psühholoog Siim Schvede. Õpilasesinduse liikmete initsiatiivil ja õpetaja Eeva Noni juhtimisel osaleme Õpilasesinduse Liidu projektis „Salliv kool“. Õpilased on arutanud klassides võimalikke koolikiusamise juhtumeid ning need on lavastatud filmideks. Psühholoog analüüsis filme koos õpilastega. Kõik ikka selleks, et õpilased märkaksid kaasõpilasi ja oleksid üksteise suhtes hoolivamad.

5. detsembril korraldas Eesti Teadushuvihariduse Liit Avatud Teadusringide päeva, kus osalesid ka meie kooli õpilased õpetaja Astrid Rosenbergi initsiatiivil ja juhendamisel.

2) Algava nädala üritused:

KUUPÄEVAEGÜRITUSKELLELEVASTUTAJA
8. detsember 09:00-13:00Veebipõhine võistlus “KüberPuuring 2020”Margo Raudsepp, Rihard Tari ja Silver DubkovskiAstrid Rosenberg
10. detsember12.00Külaline Fermi Energiast jagab gümnasistidele teadmisi aatomienergiast.10. – 12. klassPaul Zubtšenko
11. detsember12.00 – 14.00Ekskursioon Massiarus5.klassRene Kurm
11.dets3.tund ja 5.tundVideosilla kaudu osaleb klassijuhatajatundides raamatu „Nohik“ autor Marko Jakimenko.1. – 12. klassEeva Noni
  • 3) Eelinfo

16. detsember    Õpilastel kodusõppe päev.  Õpetajatel koolituspäev: „Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine koolis kui õppivas organisatsioonis – autonoomia, teadmusloome, koostöisus“.

18. detsember     Pidulikud jõulukontserdid õpilastele.

21. – 22. detsember   Kogu kool distantsõppel.  

23. detsember – 10. jaanuar   Koolivaheaeg.

7. jaanuar      Õpetajatel koolituspäev: „Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine koolis kui õppivas organisatsioonis – autonoomia, teadmusloome, koostöisus“.

8. jaanuar      Õpetajatel koolituspäev: robootika ainetundides.

21. jaanuar 2021    Rahvusvaheline inglise keele olümpiaad “Best in English” 9.-12.klassile

KIIDAME ja TÄNAME!

Häädemeeste Keskkool kuulutas oktoobris välja Eesti ja Läti piiriäärsete valdade noortele kirjandivõistluse teemal „Mis teeb minu koduvalla/kodukoha eriliseks?“. Kirjandivõistluse üks erilisus oli see, et õpilased kirjutasid oma emakeeles, aga žürii jaoks kirjandeid ei tõlgitud (läti keeles kirjandivõistluse teema: „Kas padara manu Dzimteni īpašu?”). Žürii liikmed (Elina Bone, Ieva Spolīte-Jansone, Gunda Tire) tunnevad väga hästi nii eesti kui läti keelt.

Kirjandivõistlusele laekus kokku 21 tööd. Kiidame ja täname Häädemeeste Keskkooli tublimaid kirjutajaid: Carolin Mihhailova, Karl-Magnus Pruul, Erik Raimond Ristmäe, Henry Näär, Alison Moora, kes saavad Häädemeeste valla poolt väikesed auhinnad.

Žürii kiitis kõiki kirjutajaid ning tõstis esile alljärgnevate meie noorte kirjutajate tööd: Carolin Mihhailova ja Henry Näär. Kõige rohkem kiidusõnu sai Alison Moora lugu.

Žürii liikme Ieva Spolīte-Jansone sõnul meeldis Alison Moora töö selle siiruse ja ehtsuse pärast, mis kirjutaja edasi andis. Ja väikesed detailid, mis autori sõnul teevad tema justkui mitte midagi ütlevast kodupaigast talle erilise paiga.

Suur tänu õpetaja Kaire Lainele kirjandivõistluse läbiviimise eest!