1. Möödunud nädalal

Toimusid distantsõppepäevad. Videotunnid ja kodus õppimine toetavad õpilaste iseseisva töö oskuse arengut, mis on pikas perspektiivis väga vajalik oskus.

Pärast kevadist distantsõppeperioodi antud tagasisides ütles suur hulk õpilasi ja lapsevanemaid, et videotunnid on väga olulised ning need võiksid toimuda ühes keskkonnas. Õpetajate jaoks tegid kevadel olukorra keeruliseks õpilaste raskesti tuvastatavad meiliaadressid. Sel suvel oleme astunud suure sammu edasi: kõikidel õpilastel ja õpetajatel on kooli poolt antud sarnased meiliaadressid ning videotunde on võimalik läbi viia ühes keskkonnas. Klassides on veebikaamerad, mis võimaldavad videotunde läbi viia ja ka neil õpilastel õppetöös osaleda, kes väiksema haiguse tõttu on kodusel õppel.

Täname meie haridustehnoloog Astrid Rosenbergi, kes on selle korraldanud!

Täname õpetajaid, kes on uue keskkonna omaks võtnud ja aktiivselt kasutavad!

  • Algava nädala üritused:
KUUPÄEVAEGÜRITUSKOHTKELLELEVASTUTAJA
17. november 11.00Tartu Ülikooli Teaduskooli keemia õpitubaKlass 17GümnaasiumÜlle Valgi Ülle Iir
19. november  Terve päevKIKi õppekäikSagadi Loodus-kool7. – 9. klass  Eeva Noni ja klassi-juhatajad
19. november  10.45 – 15.00Tartu Ülikooli Teaduskooli füüsika õpitubaK-Nõmme Gümn.4 õpilast 10.klassistÜlle Iir
  • Eelinfo

24. november    Karjääripäev: 7. -8. klass ja 12. klass.

25. november    Õppenõukogu.  I trimestri õpitulemused. Sisehindamisaruanne eelmise arengukava perioodi (2017-2020) kohta ja ettepanekud uude kooli arengukavasse aastateks 2021 – 2025.

27. november    Töövarjupäev 12. klassile

30. november    7. klass Pärnus vaatamas Rakvere Teatri külalisetendust „See kõik on tema“

2.detsember     Häädemeeste Keskkoolis külas Pärnu maakonna koolide koolijuhid.

4. detsember    Õpilastel kodusõppe päev.  Õpetajatel koolituspäev: „Nüüdisaegse õpikäsituse rakendamine koolis kui õppivas organisatsioonis – autonoomia, teadmusloome, koostöisus“.

4.detsember      Saalijalgpalli võistlused Kilingi – Nõmmes (7.- 9. kl)

11. detsember    5. klass ekskursioonil Massiarus

22. detsember     Pidulikud jõulukontserdid

23. detsember – 10. jaanuar   Koolivaheaeg

Jaanuar 2021      Rahvusvaheline inglise keele olümpiaad “Best in English” 9.-12.klassile

  • Raamatukogu

Kooliraamatukogu ootab külastama hingedeaja näitust. Näha saab ka 5. klassi õpilaste joonistusi raamatutegelastest, kelle kujutamisel on kasutatud võtit.

Raamatukokku on saabunud uusi põnevaid ja kauneid juturaamatuid, üht-teist ka inglise keeles.

KIIDAME ja ÕNNITLEME!

Novembris toimusid Häädemeeste Keskkooli lauatennisevõistlused. Kiidame kõiki õpilasi, kes osalesid!  Tulemused:

Tüdrukud: 1. koht Maria-Lota Kool, 2. koht Alison Moora, 3. koht Kerlin Tšetsin, 4. koht Liisi Lemmik.

7. – 8. kl poisid (16 võistlejat): 1. koht Klen Liiva, 2. koht Meelis Põliste, 3. koht Rihard Tari, 4. koht Ken Mägi, 5. koht Siim Õitspuu, 6. koht Rasmus Sillaots.

9. – 12. kl poisid (15 võistlejat): 1. koht Kristjan Georg Ristmäe, 2. koht Kustav Tari, 3. koht Erik Raimond Ristmäe, 4. koht Märt Veelaid, 5. koht Romek Hanson, 6. koht Joonatan Pajuväli.

KIIDAME ja TÄNAME!

On suur rõõm, et meie õpilased hoiavad korras koolimaja ümbrust.

Kiidame ja täname 1., 4., 5., 8. ja 9. klassi õpilasi, kes reedel kooliaias lehti riisusid!