1. Möödunud nädalal

Enne koolivaheaega toimusid lastevanemate koosolekud. Tänan kõiki lapsevanemaid, kes osalesid koosolekutel! Tutvustasime sügisel läbiviidud lapsevanemate küsitluse tulemusi. Rõõm, et küsitlusele vastas arvestatav hulk lapsevanemaid ning saame sisehindamisel ja uue arengukava koostamisel lapsevanemate arvamusega arvestada.

Koolivaheajal toimus õpetajatele kaks kokkusaamist:

Teisipäeval, 20. oktoobril toimus koolituspäev, mille viis läbi Marje Kuslap SA Omanäolise Kooli Arenduskeskusest ning teemadeks olid: nüüdisaegne õpikäsitus ja ennastjuhtiv õppija koolis; aktiivsete tundide läbiviimine (aktiivõppemeetodid, tunni analüüs); koostöise õppimise toetamine.

Neljapäeval 22. oktoobril toimus arenduspäev koos koolipidaja esindaja ja hoolekogu liikmetega. Teemaks kooli arengukava 2021 – 2025

22. ja 23. oktoobril Ülle Valgi Tartus koolitusel „Loodusained ja karjäär“.

  • Algava nädala üritused:
KUUPÄEVAEGÜRITUSKOHTKELLELEVASTUTAJA
26. – 30. oktoober Loodus-vald-konna tundide ajalVARIA viktoriin teemal “Kodukoha loodus ja ettevõtted”Loodus-vald-konna tundide ajalKõik klassidÜlle Valgi Ele Linkmann Lenne Suigusaar
27. oktoober  8.00 9.00 9.55Projekti SAVI raames annab Tiiu Pukk ülevaate savist kui olulisest elatusallikast Häädemeeste piirkonnas aegade jooksul.Kl 248.klass9.klass7. klassEve Pajuväli
28.okt      Terve päev5. – 6. kl õppekäik: Nukuteatris  “Apelsini-tüdruk” ja Tervishoiu-muuseumi külastus. 10. kl õppekäik: Tervishoiumuuseum ja Proto avastustehas.Tallinn5.-6. klass   10.klassEeva Noni Rene Kurm   Astrid Rosenberg
29. oktoober 10.50 12.55Ilmatunnid Ele PedassaaregaKl 188.ja 9.kl GümnaasiumÜlle Valgi
30. oktoober17.00KooliööKlass 26, spordi-keskus5.klassRene Kurm
  • Eelinfo

10. november kell 11   Häädemeeste Seltsimajas I kooliastmele etendus „Okasroosike“.  Heino Seljamaa TEATER KOHVRIS.

KIIDAME ja ÕNNITLEME!

  1. Kiidame ja täname kõiki õpilasi, kes osalesid koolisisesel fotovõistlusel!

Teadmata fotode autoreid tegi žürii koosseisus Aigi Treumuth, Liie Juhkam ja Katrin Laan oma subjektiivse valiku ning nende antud punktide põhjal:

Nooremas vanusegrupis (1. – 6. klass):

I koht    Renata Kurm

II koht   Grete Lepik

III koht   Võrdne arv punkte: Gert Gabriel Piirsalu ja Hans Kristjan Piirsalu

Vanemas vanusegrupis (7. – 12. klass):

I koht  Hanna Allikas

II koht  Võrdne arv punkte: Kerlin Tšetsin ja Gustavs Brokāns

III koht   Võrdne arv punkte: Kaidi Siim ja Hanna Allikas

Täname ainsat osalenud lapsevanemat Signe Härmi toreda loo ja foto eest!

Fotodest näitus koolimaja fuajees.

  • 17. oktoobril osales Hans-Kristjan Piirsalu koos oma tantsupartneri Karina Gazilovaga Põlvas  tantsuturniiril Magus Algus ning oma vanuseklassis saavutati 4 tantsu arvestuses 3. koht. Õnnitleme!