Kaks nädalat koduõpet läbi. Õpilaste küsitlusele Stuudiumis on praeguse seisuga vastanud 48 õpilast. Suur tänu vastajaile!
Vastuste põhjal saab järeldada, et üldiselt läheb meil kenasti. Laste meeleolu on üldiselt hea, enamasti tundub õpikoormus mõistlik ning jääb aega ka perele, suhtlemisele ja puhkamisele. On üksikuid õppeaineid, millega on raskusi ning mõned õpilased, kelle jaoks tundub õpikoormus liiga suur. Nooremad õpilased õpivad keskmiselt 2-3 tundi päevas, vanemad keskmiselt 4, mõni üksik 6-8 tundi päevas. Vanemad aitavad lapsi ja ka õpetajatega on suhtlus enamasti hea. Õppevahenditega muresid pole. Paljud lapsed on märkinud, et igatsevad kooli. Eks igatsevad ka õpetajad. Üks õpilane ütles nii kenasti: “Soovin, et saaks kõik korda ja et me kõik oleksime terved.”

Koolijuhina oli võimalus mõtestada kahe nädala kogemusi ka HITSA videoseminaril:
https://www.youtube.com/watch?v=KbvYH1JwtJ4&feature=yout…

Täna olid õpetajatega videokoosolekud. Õpetajatele valmistab muret, et peaaegu igas klassis on mõned õpilased, kellel tööd esitamata ja kellega keerulisem kontakti saada. Õpilastel palume igapäevaselt Stuudiumist ülesandeid vaadata ning murede korral kohe õpetaja poole pöörduda. Kõik õpetajad on tänulikud, kui õpilased nõu ja abi küsivad.

Mitmed õpilased on küsinud, mis saab põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamitest. Haridus- ja Teadusministeeriumist hetkel infot pole, aga kindlasti oleme varsti targemad. 12. klassi eksamiperiood lükkub edasi ning see tähendab, et tavapärane õppimine jätkub kuni eksamiperioodi alguseni. Saab kursused kenasti lõpetada. Koolieksamite osas võtame otsused vastu maikuus, pärast koolivaheaega. Kindel on see, et eksamite korraldamisel arvestatakse praegust olukorda.

Koolimajast rõõmusõnumid – söögisaalis on helisummutav lagi. Valgustus tuleb selle nädala jooksul ning peagi on saal ka koristatud, aga saadan foto juba praegu, et näeksite, milline tore muutus on saalis toimunud.

Kooli sööklaga koostöös valmistame ette toiduainete jagamist. Järgmisel nädalal saab iga laps 25 euro eest koolist toiduaineid. Täpsem info peagi tulemas.

Mulle teadaolevalt oleme kõik hetkel terved. Loodame, et nii ka jääb.
Tervist ja kannatlikku meelt soovides
Aule Kink