20. jaanuaril 2020. a

  1. Möödunud nädalal

13. – 17. jaanuaril toimus koolis Sõrmuse nädal. Peeter Sõrmus oli omaaegne legendaarne õpetaja Häädemeestel ning juba teist aastat korraldame õpetaja Krista Hütti eestvedamisel Sõrmuse nädalat. Peeter Sõrmus armastas väga matemaatikat, mistõttu neil nädalatel eelkõige nuputame. Sel aastal olid teemaks jaapani mõistatused. 

NB! Kuna kolmapäeval katkes koolipäev tormist tingitud elektri- ja veekatkestuse tõttu, siis esmaspäeval 20. jaanuaril on veel kõik huvilised oodatud pikal vahetunnil klassi 23 nuputama. Kes ei tea, mis jaapani mõistatused on, siis ei pea muretsema – õpetaja Krista teeb kohapeal kiire tutvustuse J

15. – 16. jaanuaril korraldas Haridus- ja Teadusministeerium Tartus algatuse Huvitav kool (rohkem infot siit: huvitavkool.ee) raames konverentsi „Õppimise aeg“.  Konverents algas väikse sisehindamisega – mis on viimase viie aasta olulisim muutus hariduselus ja mis peaks järgmise viie aasta jooksul kindlasti muutuma. Oma mõtteid jagasid õpetaja, koolijuht, haridusametnik, noorsootöötaja, tudeng ja õpilane. Häädemeeste Keskkooli direktor Aule Kink rääkis oma vaatenurgast. 

  • Algava nädala üritused:
  • Eelinfo

21. jaanuar Maakondlikud lauatennise võistlused

23. jaanuar  Laulukonkurss Kilingi-Nõmmes „Kaunim metsalaul“.

3.veebruar   kell 12.50  Kaitseliidu tegemisi tutvustab Pärnumaa malevast Jaanus Mehikas.

4. veebruar maakondlik võrkpalliturniir Häädemeeste Keskkoolis (6. – 9. klassidele).

6.veebruar Gümnaasiumi õpilased vaatamas Pärnu teatris Endla etendust „Pidusöök“. 

10. – 14.veebruar Sõbranädal. Külalised Soomest, Ungarist, Poolast, Portugalist, Inglismaalt.

11. veebruar   Vastlapäeva tähistamine Jõulumäel.

14. veebruar   Playback.

21. veebruar    Vabariigi aastapäeva tähistamine

22. veebruar –  1. märts   Koolivaheaeg

25. veebruar    Õpetajate koolituspäev

  • Maakondlikud aineolümpiaadid:

24. jaanuar   Emakeeleolümpiaad 7.-12.klasside õpilastele

25. jaanuar  Keemiaolümpiaad.

1.veebruar   Bioloogiaolümpiaad.

5. veebruar  Matemaatikaolümpiaad 7. – 12. klassidele

5. veebruar  5.klasside inglise keele maakondlik õigekirjavõistlus

7. veebruar  Inglise keel olümpiaad gümnaasiumile

8. veebruar  Ajalooolümpiaad

8. veebruar  Kunstiaine olümpiaad

KIIDAME!

18. jaanuaril toimus maakondlik füüsikaolümpiaad.  Kiidame õpilasi, kes esindasid Häädemeeste Keskkooli: Johannes Valge, Romek Hanson, Arthur Valge. Täname õpetajaid Raimu Pruuli ja Kalmer Hütti õpilaste ettevalmistuse eest!