Häädemeeste Keskkooli missioon
Koolis on hooliv, loovuse arengut toetav õhkkond. Õpetamine ja kasvatamine on võrdselt olulised. Loodus, kodukoht, rahvuslikud traditsioonid on meile tähtsad.