Häädemeeste Keskkool on loomas uut arengukava perioodiks 2021 – 2025. Projekti käigus analüüsitakse hetkeolukorda ning luuakse kooli uus arengukava, kus on arvestatud õppiva organisatsiooni ja nüüdisaegse pedagoogika põhimõtteid. Eesmärgiks on, et koolis on uuenevat õpikäsitust toetav organisatsioonikultuur.