Häädemeeste Keskkoolis jätkub aktiivne koostöö koolidega mitmest Euroopa riigist. Rahvusvahelised projektid on suunatud nii õpilastele kui
õpetajatele.
 
Projekt „Traditsioonid ja kaasaegne tehnoloogia“, mida koordineeris
Ungari kool, õppisid noored tundma digikeskkondi ning teiste riikide
tähtpäevade traditsioone. Käidi pidamas vabariigi aastapäeva Soomes,
lastepäeva Ungaris, mardipäeva Poolas, suvistepühi Portugalis, jõulusid Inglismaal. Külalisi võõrustati sõbranädalal Eestis ning tutvustati vastlakombeid.
 
Karjäärialane projekt koostöös Häädemeeste Keskkooli senise partneriga
Saksamaalt Vogelsbergi koolist Schottenist, on ellu kutsutud soovist õppida
Saksa kooli pikaajalisest kogemusest, kuidas valmistada õpilasi ette
hilisemaks tööeluks. Covid-19 pandeemiast tingituna jäid ära õpilasvahetused 2020. a kevadel ja sügisel. Loodame, et olukord maailmas stabiliseerub ning õpilased kummastki riigist saavad võtta osa praktikapäevadest ja töötubadest ettevõtetes.
 
Projekt „Kooli juhtkonna, õpetajate ja tugispetsialistide professionaalsuse
tõstmine rahvusvahelise koostöö abil“ on suunatud töötajatele. Eesmärgiks on osaleda erinevatel rahvusvahelistel kursustel, et värskendada erialaseid ja metoodilisi teadmisi-oskusi. Plaan on külastada koole Norras, Taanis, Soomes, Ungaris, et õppida töövarjuna kolleegidelt ja jagada oma edulugusid. Veebruaris, 2020 olid meie kooli õpetajad töövarjudeks Maltal.
Õpetajate õpiränne. Sügisel 2017 võõrustasime kahte õpetajat Schottenist Saksamaalt Vogelsbergi koolist. Õpetajad käisid töövarjuks. Kolleege Saksamaalt huvitas eelkõige saksa keele kui võõrkeele õpetamine. Kevadel märtsis 2018 külastasid Vogelsbergi kooli meie õpetajad.
Varasemalt on olnud meie koolis vabatahtlikud aastaks.
 
* 2017/2018 tegutses meie koolis vabatahtlikuna noormees Peter Nagy Ungarist. Ta oli läbinud Budapesti Tehnoloogia Ülikooli (Budapest University of Technology) bakalaureuse õppe, erialaks keemia ja biotehnoloogia. Enne õpingute jätkamist magistriõppes tahtis Peter töötada laste ja noortega.
 
* 2018/2019 tegi oma vabatahtliku aasta Häädemeeste Keskkoolis Lasha Kapanadze Gruusiast.
Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) toetaja on SA Archimedese Noorteagentuur.
Kõiki projekte kaasrahastab Eramus+.
________________________________________
Blogi strateegilise koostöö õpirändest asub aadressil: https://tradjatehn.blogspot.com/
________________________________________
Häädemeeste Keskkooli õpetajad osalesid 2-aastases projektis „ Elamine, õppimine ja õpetamine euroopalikus koolis“. Projekti partnerkoolid olid Saksamaalt, Hispaaniast ja Itaaliast. Kokkuvõte aadressil: https://eurokoolk1.blogspot.com/
Projekti eestvedaja Rene Kurm.