Õpetajate õpiränne
Sügisel 2017 võõrustasime kahte õpetajat Schottenist Saksamaalt Vogelsbergi koolist. Õpetajad käisid töövarjuks. Kolleege Saksamaalt huvitas eelkõige saksa keele kui võõrkeele õpetamine. Kevadel märtsis külastasid Vogelsbergi kooli meie õpetajad.
Algavad kolm uut projekti.
* Aastaks tuleb meie kooli vabatahtlikuna noormees Peter Nagy Ungarist. (Laseks temal endal ennast põhjalikumalt tutvustada, kui ta juba kohal on?). Ta on läbinud Budapesti Tehnoloogia Ülikooli (Budapest University of Technology) bakalaureuse õppe. Tema erialaks on keemia ja biotehnoloogia. Enne õpingute jätkamisega magistriõppes tahab Peter töötada laste ja noortega. Tema hobiks on sport, talle meeldib matemaatika ja keemia.
Projekti rahastab SA Arhimedes Noorteagentuur, Erasmus+.
Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) toetaja on SA Archimedese Noorteagentuur.
Kõiki projekte rahastab Eramus+.

Blogi õpetajate õpirändest asub aadressil: https://tradjatehn.blogspot.com/

 

Uus  Erasmus+ raames toetust saanud 2-aastane projekt „ Elamine, õppimine ja õpetamine euroopalikus koolis“.

 

Tegemist on kooli töötajate õpirände projektiga. Projekti partnerkoolid on Saksamaalt, Hispaaniast ja Itaaliast.

Projekti eestvedaja Rene Kurm.