Häädemeeste Keskkoolis jätkub aktiivne koostöö koolidega mitmest Euroopa riigist. Rahvusvahelised projektid on suunatud nii õpilastele kui
õpetajatele.

Projektis „Traditsioonid ja kaasaegne tehnoloogia“, mida koordineerib
Ungari kool, õpivad noored tundma digikeskkondi ning teiste riikide
tähtpäevade traditsioone. Käidud on pidamas vabariigi aastapäeva Soomes,
lastepäeva Ungaris, mardipäeva Poolas, suvistepühi Portugalis. Ees on veel
ootamas jõulud Inglismaal ning sõbranädal Eestis. Eestisse ootame oma
partnereid sõbranädalal veebruarikuus.

Karjäärialane projekt koostöös Häädemeeste Keskkooli senise partneriga
Saksamaalt Vogelsbergi koolist Schottenist, on ellu kutsutud soovist õppida
Saksa kooli pikaajalisest kogemusest, kuidas valmistada õpilasi ette
hilisemaks tööeluks. 2020. a kevadel ja sügisel toimuvad õpilasvahetused,
kus saavad osaleda 15 õpilast kummastki riigist ning võtta osa
praktikapäevast erinevates töötubades ja/või ettevõtetes.

Projekt „Kooli juhtkonna, õpetajate ja tugispetsialistide professionaalsuse
tõstmine rahvusvahelise koostöö abil“ on suunatud töötajatele. Eesmärgiks on osaleda erinevatel rahvusvahelistel kursustel, et värskendada erialaseid ja metoodilisi teadmisi-oskusi. Samuti on plaan külastada koole Norras, Taanis, Soomes, Ungaris ja Maltal, et õppida töövarjuna kolleegidelt ja jagada oma edulugusid.

Õpetajate õpiränne

Sügisel 2017 võõrustasime kahte õpetajat Schottenist Saksamaalt Vogelsbergi koolist. Õpetajad käisid töövarjuks. Kolleege Saksamaalt huvitas eelkõige saksa keele kui võõrkeele õpetamine. Kevadel märtsis külastasid Vogelsbergi kooli meie õpetajad.
Algavad kolm uut projekti.
* Aastaks tuleb meie kooli vabatahtlikuna noormees Peter Nagy Ungarist. (Laseks temal endal ennast põhjalikumalt tutvustada, kui ta juba kohal on?). Ta on läbinud Budapesti Tehnoloogia Ülikooli (Budapest University of Technology) bakalaureuse õppe. Tema erialaks on keemia ja biotehnoloogia. Enne õpingute jätkamisega magistriõppes tahab Peter töötada laste ja noortega. Tema hobiks on sport, talle meeldib matemaatika ja keemia.
Projekti rahastab SA Arhimedes Noorteagentuur, Erasmus+.
Euroopa vabatahtliku teenistuse (EVT) toetaja on SA Archimedese Noorteagentuur.
Kõiki projekte rahastab Eramus+.

Blogi õpetajate õpirändest asub aadressil: https://tradjatehn.blogspot.com/

Uus  Erasmus+ raames toetust saanud 2-aastane projekt „ Elamine, õppimine ja õpetamine euroopalikus koolis“.

Tegemist on kooli töötajate õpirände projektiga. Projekti partnerkoolid on Saksamaalt, Hispaaniast ja Itaaliast.

Projekti eestvedaja Rene Kurm.