IDTitleDescriptionImageDateCategoriesLink
6657Arenguvestluse aruanneArenguvestluse-aruanne2022/05/19Laadi alla
6659Arenguvestluse küsimustik lapsevanemaleArenguvestluseküsimustiklapsevanemale2022/05/19Laadi alla
6648Avaldus 1. klass astumiseksHKK-Avaldus-1-klassi-astujale2022/05/19Laadi alla
6652Avaldus 10. klassi astujaleHKK-Avaldus-10.-klassi-astujale_e-post2022/05/19Laadi alla
6650Avaldus 2.-9. klassi astumiseksHKK-Avaldus-2.-9.-klassi-astujale2022/05/19Laadi alla
6654Avaldus pikapäevarühma astujaleHKK-Pikapaevaruhma-avaldus2022/05/19Laadi alla
8065Duplikaadi väljastamine2023/10/05Laadi alla
6661I kooliastme arenguvestluse küsimustikArenguvestluseküsimustikIkooliastmeõpilasele2022/05/19Laadi alla
6663II kooliastme arenguvestluse küsimustikArenguvestluseküsimustikIIkooliastmeõpilasele2022/05/19Laadi alla
6666III kooliastme arenguvesltuse küsimustikArenguvestluseküsimustikIIIkooliastmeõpilasele2022/05/19Laadi alla
6670Loovtööde koostamise juhendHKK-Loovtoode-koostamise-juhend2022/05/19Laadi alla
6668Õppetöölt vabastamise avaldusAvaldus-vabast-õppetööst2022/05/19Laadi alla
6672Uurimistööde ja praktiliste tööde koostamise juhendHKK-Uurimistoode-koostamise-juhend2022/05/19Laadi alla

Duplikaadi taotlemine

Vabariigi Valitsuse määrus 13.08.2010 nr 113 “Põhikooli ja gümnaasiumi lõputunnistuse ning riigieksamitunnistuse statuut ja vormid” ptk 5

Duplikaati on võimalik taodelda, kui:

1) algdokumendi tekst on muutunud raskesti loetavaks;

2) tuvastatakse algdokumendi vormistamise ebatäpsus või algdokumendile kantud andmete ebaõigsus;

3) algdokument on hävinud, kadunud või ära varastatud;

4) algdokument on legaliseeritud või kinnitatud tunnistusega (apostille’ga) õigusaktides sätestatud korras.

Duplikaadi taotlemine:

1) esitada direktorile taotlus (avaldus), kuhu on märgitud taotluse esitamise põhjus, isikuandmed, kooli lõpetamise aasta;

2) algdokument tunnistatakse kehtetuks (kooli poolt);

3) algdokumendi kehtetuks tunnistamisest teavitamine (kooli poolt) ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded;

4) duplikaat väljastatakse peale riigilõivu tasumist, duplikaat väljastatakse selle taotlejale allkirja vastu.