TUNDE Nädalas

1. HINNE

2. HINNE

3. HINNE

4. HINNE

5. HINNE

 


1  T

03.06 – 07.06.

2019


2  T

14.01 – 18.01.

2019

03.06 – 07.06.

2019


3  T

26.11 – 30.11

2018

11.03. – 15. 03

2019

03.06 – 07.06.

2019


4   T

05.11 – 10.11.

2018

21.01 –  25.01.

2019

01.04. – 05.04.

2019

03.06 – 07.06.

2019


5   T

15.10 – 19.10.

2018

10.12 – 14.12.

2018

11.02 – 15.02.

2019

08.04 – 12.04.

2019

03.06 – 07.06.

2019

12. klassis algab eksamiperiood 22.04.2019.