Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi toetusel viidi läbi ajavahemikul 01.06.2020 – 26.02.2021 projekt “Häädemeeste valla koolides kaasava hariduse põhimõtete rakendamine”

Projekt sai ellu viidud eesmärgiga pöörata Häädemeeste vallas tähelepanu igale õpilasele ja luua kõikidele õpilastele sobivad õppetingimused.


Projekti käigus rajati Häädemeeste Keskkooli kaasaegne, kaasava hariduse ja nüüdisaegse pedagoogika põhimõtetest lähtuv õppeklass õpiraskustega õpilastele ja senini puudunud invatualett.