ARENGUVESTLUSE KÜSIMUSTIK III KOOLIASTMELE  (allalaetav dokument)                   

 

Abistavad küsimused ÕPILASELE arenguvestluseks ettevalmistamisel

 NB! Küsimused on kooliastme kohta, õpetaja teeb igal aastal valiku küsimustest vastavalt vajadusele.

 

ÕPILASE NIMI…………………………………………………………

Küsitluslehe täitmise kuupäev…………………..

 

Millised olid Sinu arvates Sinu suurimad saavutused eelmisel õppeaastal

(NB! Nii koolis kui väljaspool kooli)?

 

1………………………………………………………………………………………………

  1. ……………………………………………………………………………………………..
  2. ………………………………………………………………………………………………

 

Mis valmistab Sulle koolis rõõmu? ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………….

.

Mis tundub Sulle õppimise juures kõige huvitavam? ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

Mis valmistab Sulle õppimise juures raskusi? ……………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

Nimeta õppeained, mis pakuvad sulle kõige rohkem huvi. Põhjenda, miks.

……………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

 

Nimeta õppeained, mis sulle kõige rohkem raskusi valmistavad. Mis on sinu arvates selle põhjuseks?

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

Mida teed ise oma õpitulemuste parandamiseks? ……………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

 

Millist abi ootad õpetajatelt? ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

 

Millist abi ootad vanematelt? ………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

 

Kui kaua kodus õpid? …………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………

 

Kas teed alati kodused tööd ära, kui ei, siis miks? ……………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………

 

Kas õpid kodus ise või vanemate abiga? ……………………………………………………….

 

Milleks kasutad arvutit/nutiseadet?

  1. Õppimiseks
  2. Suhtlemiseks
  3. Mängimiseks
  4. Muusika kuulamiseks
  5. Muu …………………………………………….

Hinda ajaliselt, kui palju aega oled nutitelefonis/arvutis päeva jooksul………………………..

 

Millised on sinu lemmiktegevused vabal ajal?

1……………………………………………………………………………………

2……………………………………………………………………………………….

3…………………………………………………………………………………….

 

Kas sul on piisavalt huvitegevust meie koolis? Milliste huviringide tööst osa võtad? ………

………………………………………………………………………………………………..

Milliseid huviringe sooviksid veel meie kooli? Põhjenda oma soove.

…………………………………………………………………………………………………..

 

Milliseid iseloomuomadusi enda juures hindad, millistega ei ole rahul? ……………………….

…………………………………………………………………………………………………..

 

Kas pead kinni kokkulepetest? …………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………..

 

Kuidas järgid koolis ja klassis  kehtestatud reegleid? ………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………..

 

Kas sa oled hea sõber? Mis sõpradele sinu juures kõige rohkem meeldib? …………………….

…………………………………………………………………………………………………..

 

Kas oled märganud koolis/klassis/internetis kiusamist, norimist vms? ………………………..

 

Kuidas käitud, kui näed kaaslaste kiusamist, norimist? ………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

 

Millised on sinu plaanid sellel õppeaastal? Püüa seada endale 2 – 3 eesmärki.

 

  1. …………………………………………………………………………………………..
  2.   ……………………………………………………………………………………………….
  3. ………………………………………………………………………………………………..

 

Mida Sa koolis muudaksid?  …………………………………………………………………

 

Sinu ettepanekud ……………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………

 

Millised plaanid on Sul pärast põhikooli? …………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………..

 

Plaanid tulevikuks? ……………………………………………………………………………..

 

Millist infot vajad valiku tegemiseks? ………………………………………………………….

 

Mis aitab Sul nende eesmärkide suunas liikuda? ……………………………………………….

 

 

Õpilase allkiri:…………………………………………………

 

Õpetaja allkiri:…………………………………………………

 

Lapsevanema allkiri:…………………………………………..