Gümnaasiumi koolieksamid (link, Google Drive)

 

2018/19        EKSAMID

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:                   12. klass

Eesti  keel (kirjalik) 22. aprill 2019.a 10.00 Kaasa kehtiv isikuttõendav

dokument

Inglise  keel võõrkeelena (kirjalik)   6. mai 2019.a 10.00
Inglise  keel võõrkeelena (suuline) 8. mai 2019.a  9.00
Matemaatika  (kirjalik) 24. mai 2019.a 10.00

 

Koolieksamite  ajad  on  järgmised:                                                      12. klass

Koolieksam 30. mai 2019     9.00

                                                                                                             

  1. klass
Õpilasuurimuse/ praktilise töö  kaitsmine 4. juuni 2019. a 9.00 Ruum 17

 

Põhikooli  eksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:           9. klass

Eesti  keel (kirjalik) 3. juuni  2019. a 10.00 Ruum 17/13
Matemaatika  (kirjalik) 10. juuni  2019. a 10.00 Ruum 17/25
VALIKEKSAM (kirjalik) 13. juuni  2019. a 10.00 Ruum  17/18
sh
Inglise  keel võõrkeelena (kirjalik) 13. juuni  2019. a 10.00 Ruum 33
Inglise  keel võõrkeelena (suuline) 14. juuni  2019. a 9.00 Ruum 33

Üleminekueksamite õppeained ja ajad on järgmised:                 7. -10. klass

 

 

Komplekseksam/ MA,GE,LO,B/

 

7. klass

 

31. mai 2019.a

 

8.00

 

Ruum 18

 
Loovtööde kaitsmine   8. klass 31.mai  2019.a 9.00 Ruum 17
Valikeksam

 

  10. klass 30. mai 2018.a 8.00

 

Gümnaasiumi lõpetamiseks nõutava koolieksami korraldusjuhend

 

*Dokument on allalaetav .doc formaadis