Gümnaasiumi koolieksamid (link, Google Drive)

2019/20        EKSAMID

Riigieksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:                   12. klass

Eesti  keel (kirjalik) 20. aprill 2020.a 10.00 Kaasa kehtiv isikuttõendav

dokument

Inglise  keel võõrkeelena (kirjalik)   04. mai 2020.a 10.00
Inglise  keel võõrkeelena (suuline) 06. mai 2020.a  9.00
Matemaatika  (kirjalik) 22. mai 2020.a 10.00

Koolieksamite  ajad  on  järgmised:                                                      12. klass

Koolieksam 29. mai 2020     9.00

                                                                                                             

  1. klass
Õpilasuurimuse/ praktilise töö  kaitsmine 02. juuni 2020. a 9.00 Ruum 17

 

Põhikooli  eksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:           9. klass

Eesti keel teise keelena (kirjalik)
Eesti keel teise keelena (suuline)

Eesti  keel (kirjalik)

27. mai 2020. a

28. mai 2020. a

01. juuni  2020. a

10.00

9.00

10.00

Ruum 17/13

Matemaatika  (kirjalik) 04. juuni  2020. a 10.00 Ruum 17/25
VALIKEKSAM (kirjalik) 10. juuni  2020. a 10.00 Ruum  17/26
Sh inglise  keel võõrkeelena (kirjalik) 10. juuni  2020. a 10.00 Ruum 26
Inglise  keel võõrkeelena (suuline) 11. juuni  2020. a 9.00 Ruum 26

Üleminekueksamite õppeained ja ajad on järgmised:                 7. -10. klass

 

Komplekseksam/ MA,GE,LO,B/  7. klass  29. mai 2020.a  8.00  Ruum 18
 
Loovtööde kaitsmine   8. klass 29.mai  2020.a 9.00 Ruum 17
Valikeksam   10. klass 29. mai 2020.a 8.00

 

Gümnaasiumi lõpetamiseks nõutava koolieksami korraldusjuhend

*Dokument on allalaetav .doc formaadis