Häädemeeste Keskkooli 7. – 12. klassi õpilased kasutavad Foxcademy õpikeskkonda, õppimaks füüsikat järgmiste õpimudelite abil: interaktiivne teooria, hindelised ja harjutuslikud testid, õpianalüüs ja ülesanded.