Kooli õppekavas on esitatud järgmised kooli poolt valitud valikkursuste ainekavad:

 • Riigikaitse – 1 kursus;
 • Majanduse ja ettevõtluse alused – 2 kursust
 • Isikliku heaolu kujundamine – 1 kursus
 • Projektijuhtimine – 1 kursus
 • Turism ja külalisettevõtlus – 1 kursus
 • Õiguse alused – 1 kursus
 • Uurimistöö alused – 1 kursus;
 • Õpilasuurimus/praktiline töö – 1 kursus;
 • Arvuti kasutamine uurimistöös – 1 kursus;
 • Tekstiõpetus – 4 kursust;
 • Kirjandus – 1 kursus;
 • Inglise keel – 7 kursust;
 • Vene keel / saksa keel – 1 kursus;
 • Kehaline kasvatus – 1 kursus;
 • Eksamimatemaatika – 1 kursus;
 • Sissejuhatus programmeerimisse – 1 kursus;
 • Karjääriõpetus – 1 kursus.

Õpilasel on võimalik valida alljärgnevaid valikkursuseid:

 • Liikumine välistingimustes
 • Riigikaitse välilaager
 • Rakendusbioloogia
 • Joonestamine ja joonistamine arvutis
 • Humanitaar ja loovus
 • Pilliõpe
 • Võõrkeeled: prantsuse keel, hispaania keel, läti keel.
 • Programmeerimine
 • Joonestamin

Valikkursus avatakse, kui kursusele registreerub vähemalt 10 õpilast, v.a pilliõpe.

Õpilane võib osaleda Tartu Ülikooli Teaduskooli või mõne muu kooli kursusel kokkuleppel kooliga, mida kooli otsusel arvestatakse valikkursusena.

Õpilastele valikkursuste pakkumisel teeb kool koostööd Tartu Ülikooli Pärnu Kolledžiga