I KOOLIASTE (allalaetav dokument)

Abistavad küsimused ÕPILASELE arenguvestluseks ettevalmistamisel         

 

NB! Küsimused on kooliastme kohta, õpetaja teeb igal aastal valiku küsimustest vastavalt vajadusele.

    Sinu vastus, arvamus, hinnang  
1. Mis sulle koolis meeldib?

 

   
2. Millised tunnid sulle meeldivad? Miks?

 

 

   
3. Hinda ennast, milline oled koolis, tundides:
 

 

Töötan tunnis aktiivselt kaasa

 

Esitan asjakohaseid küsimusi

 

Kuulan kaaslasi tähelepanelikult

 

 

Lõpetan ettevõetud tegevuse

 

Leian ise tunnis vajalikud õppematerjalid

 

Osalen klassi tegemistes aktiivselt

 Alati                        Mõnikord              Väga harva

4. Mis sul hästi õnnestub?

 

 

   
5. Millised õppeained on sulle rasked?

 

 

   
6.

 

 

Kas õpid kodus üksi või koos vanemaga?    
7. Kas paned kooliasjad järgmiseks päevaks valmis ise või vajad abi?    
8. Millega sa kodus tegeled?

 

   
9. Milliseid saateid vaatad televiisorist?

 

   
10. Milliseid  interneti lehekülgi külastad ja kui kaua oled päeva jooksul internetis?  
11. Millistes huviringides sa osaled?

 

   
12. Kes on sinu sõbrad?

Millised on sinu sõbrad iseloomu poolest?

   
13. Kas sind on koolis/kodus kiusatud?

 

   
14. Kuidas järgid koolis ja klassis  kehtestatud

reegleid?

 

   
15. Kas täidad oma lubadusi?    
16.

 

Milline iseloomujoon sulle enda juures kõige enam meeldib, milline ei meeldi?

 

   
17. Mida tahad saavutada  kooliaasta lõpuks?