PIKAPÄEVARÜHMA AJAKAVA 2019 – 2020 (sh konsultatsioonid ja  õpiabitunnid)
Esmaspäev

1.klass 2.klass 3.klass 4.klass
1. Tunnid Tunnid Tunnid Tunnid
2.
3.
4.
5.    PPR (Age Ein, kl 36) PPR (Age Ein, kl 36)
6. PPR (Age Ein, kl 36), sh eripedagoog Marise tund
7. PPR (Age Ein, kl 36) PPR (Age Ein, kl 36)

Teisipäev

1.klass 2.klass 3.klass 4.klass
1. Tunnid Tunnid, sh 2.tund Age õpiabi kl 36 Tunnid Tunnid

Poistel 4 tundi, tüdrukutel   5. tund kehaline kasvatus

2.
3.
4.
5. PPR (Age Ein, kl 36)
6.              PPR (Age Ein, kl 36), sh Ele õpiabitund 3.kl klassis 32
7. PPR (Age Ein, kl 36)

Kolmapäev

1.klass 2.klass 3.klass 4.klass
1. Tunnid Tunnid, Tunnid Tunnid
2.
3.
4.
5. PPR (Aira Rahu) klass 35, sh eripedagoog Marise tund, sh Ele õpiabitund klass 32
6. PPR (Aira Rahu) klass 35 Õpetaja Ele õpiabitund kl 32 PPR (Aira Rahu) klass 35
7. PPR (Aira Rahu) klass 35

Neljapäev

1.klass 2.klass 3.klass 4.klass
1. Tunnid Tunnid Tunnid Tunnid
2.
3.
4.
5. Tund R.koguõpetajaga (Merike Pruul), sh eripedagoog Marise tund
6. Kl.õpet. (Ele Linkmann) konsult. aeg Kl.õpet. (Minoret Miisna) konsult. aeg, sh 7.tund Marisega Kl.õpet. (Aira Rahu) konsult. aeg, sh 6. tund Marisega Kl.õpet. (Age Ein) konsult.aeg ja õpiabi-tund kl 36

6.-7. tund P. keh.kasv.

7.

Reede

1.klass 2.klass 3.klass 4.klass
1. Tunnid Tunnid Tunnid Tunnid
2.
3.
4.
5. Klassijuhatajatund
6. PPR Saima Kangur (iikumine õues, võimlas vm tegevus) Liiklusõpe
7.                                     PPR Saima Kangur (iikumine õues, võimlas vm tegevus), sh 4.kl õpiabitund (Age Ein kl 36)