Kooli õppenõukogu ülesanded ja töökord


Õppenõukogu koosolekud 2023/2024 õppeaastal:

18. oktoober 2023       29. november 2023       13. märts 2024       10. juuni 2024       18. juuni 2024       29. august 2024