*Eelmisel nädalal:

27. märtsil toimus uuendatud hoolekogu koosolek. Hoolekogus on nüüd iga klassi lapsevanemate esindaja. Teemadeks:

  • Kooli töökorralduse reeglite kinnitamine.
  • Õppekava muudatuste heakskiit: digipädevuste saavutamine Häädemeeste KKs.
  • Kooliõe otsingud.
  • Lastevanemate poolt tõstatatud teemad.

Reedel 31. märtsil toimus seltsimajas õpilasesinduse poolt korraldatav PlayBack. Suur tänu õpilastele aktiivse osavõtu eest ja õpetajatele, kes õpilasi toetasid. Eriline kiitus ja tänu kuulub aga meie õpilasesinduse liikmetele! Väga professionaalne korraldus. Oli väga meeleolukas õhtu. Huvilised saavad vaadata fotosid siit: https://drive.google.com/drive/folders/1z6wgxRspYgOpPeqmlaGogaD_Rl0dXCpo?fbclid=IwAR3mcDMatZW21o6jh7k84cMlSi3fBULk1cpZ4BcxsDR-k-qGSNW4TyVLrwk

* Algaval nädalal:

5. aprill 10.00 Päästeametil külas 2. klass

5. aprill kell 13 MUBA päev Muusikakooli õpilastele

6. aprill 10.00 Päästeametil külas 3. klass

6. aprill  6.-7. klass KIKi õppekäik Pernova Hariduskeskusesse

* Eelinfo tulevaste sündmuste osas:

12. aprill 1. – 3. klass teatris Estonia vaatamas lasteooperit “Naksitrallid”.

13. aprill  6. – 7. klassi inglise keele olümpiaad.

14. aprill 13.00  Päästeameti koolitus gümnaasiumile.

18. aprill    Abiturientide lõpukell

17. – 21. aprill  Erasmus+ projekt “Kaasav haridus ökoloogiaõpetuse kaudu”. Külas Divina Pastora kool Hispaaniast Monovari linnast.

21. aprill 9.00 – 10.45  Punaee Risti poolt esmaabikooltus 8. klassile.

24. aprill 12. klassi eesti keele riigieksam.

24. aprill – 1. mai  Kevadvaheaeg.

2. – 3. mai  12. klassi inglise keele eksam.

4. mai  1.-2. klass KIKi õppekäik Tipu Looduskooli

11. – 13. mai  Riigikaitse välilaager.

17. mai   12. klassi matemaatika riigieksam.

20. mai   Perepäev

23. mai  3,4.,5. klass KIKi õppekäik Võrtsjärve õppekeskusesse.