Tere!

Rõõmustame, et esmaspäevast 3. maist tulevad koolimajja tavapärasele kontaktõppele 1. – 4. ja 9. klasside õpilased. Loodame väga, et olukord riigis paraneb, st viirushaigus Covid-19 levik väheneb ning peagi saame kutsuda koolimajja ka teised õpilased. Kuna suur hulk õpilasi veel kodus ja neil harjumuspärane tundide algus täistundidel, siis sellega jätkame nii koolis kui ka distantsõppel õpilaste jaoks.

  1. Möödunud nädalal

Algas traditsiooniline kevadine õpilaste rahulolu-uuring. Stuudiumis saadetud õpilastele küsitluse link. Õpilased, palun olge head ja jagage mõtteid lõppevast kooliaastast ja distantsõppest.

  • Algava nädala üritused

5. mai kell 11 Muusikakooli näppepillide õpilaste kontsert 1., 3. ja 4. klassile.

7. mai   Euroopa päeva tähistamine. Viktoriin ja kohtumised teiste Euroopa riikide õpilastega.

7. mai  12. klassi inglise keele riigieksam (kirjalik). Eksam toimub Pärnus Sütevaka Humanitaargümnaasiumis.

  • Eelinfo

10. mai  12. klassi inglise keele riigieksam (suuline). Eksam toimub Pärnus Sütevaka Humanitaargümnaasiumis.

12. mai    Eesti keele proovieksam 9. klassile.

17. ja 19. mai   Matemaatika tasemetöö 9. klassile.

20.- 21. mai  Teistmoodi koolipäevad ettevõtliku kooli tegevuste raames – ettevõtete külastamine.

21. mai   KIKi õppekäik 1.-3.klassile Tallinna

21. mai   12. klassi matemaatika riigieksam

25. mai   9. kl lõpukell

26. mai kell 14.00 Muusikakooli arvestus 

27. mai    KIKi õppekäik 4.- 6. klassile Tartusse

28. mai      Eesti keele põhikooli lõpueksam

31. mai    8. kl loovtööde kaitsmine

31. mai    12.kl  koolieksam

31.  mai – 4. juuni  10. kl  üleminekueksam

1. juuni   11. kl ja 12. kl uurimistööde  kaitsmine

2. juuni    Tublimate õpilaste ekskursioon

2. juuni    Muusikakooli sisseastumiskatsed

3. juuni    Kevadine spordipäev

3. juuni    Matemaatika põhikooli lõpueksam

4. – 5. juuni   Riigikaitselaager. Osalevad 10.kl õpilased

5. juuni    Perepäev

7. juuni kell 11.00 õppenõukogu

8. – 9. juuni   Klassiekskursioonide päevad

9. juuni    Põhikooli lõpueksam õpilase poolt valitud aines

10. juuni   Lõpuaktus  1. – 8. ja 10. – 11. klassile

10. juuni   Põhikooli lõpueksam õpilase poolt valitud aines (inglise keel, suuline)

16. juuni   Õppenõukogu (9. ja 12. klass, täiendav õppetöö), millele järgneb õpetajate aastalõpu koosviibimine

18. juuni   Lõpuaktused:  kell 12.00 9. klass;  kell 15.00 12. klass