* Eelmisel nädalal:

4. jaanuaril toimus KiVa, s.o Kiusamisvaba Kooli programmi rakendatavatele koolide õpetajatele ja koolijuhtidele kokkusaamine Tallinnas. Toimusid arutelud teemadel: KiVa programmi kvaliteetne rakendamine, kiusamine laiemalt ja tööõnn.

5. ja 6. jaanuaril toimusid koolis õpetajate koostööpäevad:

* kohtumine lastekaitsespetsialist Eliise Erissaarega, tutvumine tema tööga;

* kogemuste jagamise ring: õpetajad, kes käisid Erasmus+ õpirände raames koolituskursustel erinevates riikides (Horvaatia, Hispaania, Iirimaa) ja töövarjul erinevates Euroopa riikide koolides (Soome, Norra, Ungari, Malta, Taani), meenutasid olulisimat reisil;

* küberhügieeni hea tava meie koolis;

* digivahendid õppeprotsessis üldhariduskoolis;

* õpilaste digipädevuste saavutamine.

* Eelinfo tulevaste sündmuste osas:

17. jaanuar kell 17  Loeng lastevanematele: „Kuidas kuulata ja kuidas mitte kuulata last“. Lektor: Merike Angerjärv.

JAANUAR on meil traditsiooniliselt reaalainete kuu ning selle raames toimuvad:

19. jaanuar  Häädemeeste valla õpilaste reaalainete päev. Plaanis on viia läbi viis töötuba: programmeerimine (IT-tugiõpilased), veebiviktoriin (Astrid Rosenberg), sudoku lahendamise võistlus (Krista Hütt), “Suurim julgus” (Telia) ja CTF kübervõistluse koolitus (Oliver Kikas).

23. jaanuar   Koostööprojekt Audru kooliga: 7. klasside ühine õppepäev Audrus. Toimuvad ühised füüsika- ja IT-tunnid.

24. jaanuar kell 8 – 12.  Toomas Toodu loengud 5. – 12. klassi õpilastele teemal “Ringmajandus ja innovatsioon”.
27. jaanuar kell 12 loeng 9. – 12. klassile: Eesti Taastuvenergia Koja juhatuse liige Mihkel Annus tuleb räägib meie õpilastele taastuvenergeetika olemusest ja sisust, kus Eesti selles vallas praegu on, kus võiks olla tulevikus jne.