Tere, hea koolipere!

Täna oli kooliaasta lõpuaktus ning tunnistused said 2. – 8. klasside ning 10. – 11. klasside õpilased.
NB! 1. klassi juhataja Aira osaleb naiste tantsupeol, mistõttu 1. klass sai tunnistused juba eile.

Tänasel aktusel tegin lühikese tagasivaate lõppenud kooliaastale. Kooliaasta lõpus tekib väike väsimus, mistõttu kipume märkama ka muresid, aga kui aastale tervikuna tagasi vaadata, siis tekkis hinges suur helgus ja rõõm – meil oli väga tore aasta ning toimus palju toredat! Eks igaühel muidugi omad mälestused ja olulised hetked, aga tänasel aktusel tõstsin esile mõned sündmused, tegevused, märksõnad.

Päevast-päeva on õpilased peamiselt koolitundides koos õpetajatega ning tuletasin õpilastele meelde, et kooliaasta lõpus ei unustaks nad ka oma õpetajaid tänamast kõikide toredate hetkede eest! Samuti klassikaaslasi ja sõpru.

Alustasin tagasivaadet sügisest. Traditsiooniliselt osalevad meie õpilased Maal elamise päeval. Õpilased korraldasid kohviku ja müüsid omavalmistatud tooteid. Meie õpilased on ettevõtlikud ja selle üle on hea meel. Novembris saime uhkelt ja auga vardasse lehvima panna ettevõtliku kooli lipu!

Oleme turismipiirkond ja seetõttu on oluline võõrkeelte oskus. Meie koolis on aktiivne rahvusvaheline koostöö. Praegu toimuvad mitmed Erasmus+ projektid:
* Koostööprojekt Saksa Vogelsbergi kooliga: meie õpilased-õpetajad käisid Saksmaal ning nüüd kevadel olid õpilased Saksamaalt vastukülaskäigul.
* Õpetajate õpirände projekt: eelmisel suvel käisid õpetajad Iirimaal koolitusel, kevadel Taanis töövarjuks, peagi minemas neli õpetajat kursustele Barcelonasse.
* Projekt INTEGRA, mille raames õpilased ja õpetajad käisid Leedus ja Sloveenias ning meil käis külas 60 õpilast-õpetajat Lätist, Leedust, Sloveeniast. Tänu õpetaja Astridile, kes toetas õpilasi IT-alaste töötubade juhendamisel – need õpilased tegid väga head tööd! Õppeaasta jooksul on meie õpilased Astridi juhendamisel osalenud mitmetel erinevatel IT-konkurssidel. Sügisel sai õpetaja Astrid ka Rotary klubi noore õpetaja stipendiumi.
Suur aitäh Renele rahvusvaheliste projektide koordineerimise eest ning teistele õpetajatele, kes alati on nõus aitama ja kaasa lööma projektitegevustes!

Aasta jooksul toimus palju toredaid õppekäike. Õppeaasta alguses toimusid õpihuvilaagrite raames külaskäigud Fotografiskasse, Arhitektuurimuuseumi, Pärdi keskusesse. Kevadel käisid õpilased Tartus Ahhaa teaduskeskuses, toimusid traditsioonilised KIKi õppekäigud, mille eest oleme tänulikud õpetaja Eevale, kultuuriranitsa käigud teatritesse, muuseumidesse. Meil on väga tublid klassijuhatajad, kes jaksavad õppekäike organiseerida ja õpilaste silmaringi laiendada!

Õppimine on meie koolis endiselt populaarne ja heal tasemel ning osaletakse edukalt maakondlikel olümpiaadidel. Sel aastal osalesid vabariiklikus voorus Taavet Allikas 8. klassist, Ann-Mari Alfthan 9. klassist, Anette-Marie Õis 8. klassist, riiklikul teadustööde festivalil Karl-Magnusele 3. koht, 6. kl õpioskuste talgutel meie õpilased Laura Jantson, Ragnar Pesor, Iiris Valtmäe, Emma Kalnin, Artur Laagus.

Ministeeriumi ja Tartu ülikooli poolt arvutatakse gümnaasiumi tõhusust ning aastate jooksul oleme saanud tunnustavat tagasisidet, et eesti keeles on meie õpetajate panus väga kõrgel tasemel. Suur tänu õpetaja Kaire Lainele ja ka teistele emakeeleõpetajatele! Õpetaja Kaire oli ka sel Eesti – Läti kirjandivõistluse eestvedajaks ja läbiviijaks.

Meil on aktiivne õpilasesindus, kelle eestvedamisel toimusid sel aastal: maal elamise päeval kohvik,
Halloweeni stiilipäev, kadritrall algklassidele, helkurikontroll, lumelinnaku ehitamine, ülekooliline viktoriin veebis, sõbranädala stiilipäevad ja kohvik, kohtumine Vändra ÕE-ga, playback, kooliöö. Annetati raha koolile uue õuesõppeklassi loomiseks. Aitäh õpetaja Heli Lankile ÕE juhendamise ja toetamise eest!

1., 2. ja 4. klassi õpilased osalesid Lugemisisu programmis ning lugesid läbi hulka raamatuid. Samuti hakkas toimuma lugemise huviring, kus osalesid 4. klassi õpilased. Raamatute lugemine on populaarne ning selle üle saame olla väga uhked! Aitäh Avele!

Spordist rääkides saame taas tõdeda, et traditsiooniks on saanud head tulemused võrkpallis. Kui muidu on teinud tubli tulemuse ainult poisid, siis sel aastal ka tüdrukud, kes saavutasid maakonnas 1. koha. Tänu õpetaja Laurile!

Kolmandas kooliastmes on meil uudsena valikained ning õpilastel on võimalik valida järgmiste ainete vahel: humanitaar/loovus, programmeerimine/praktiline matemaatika, loodus/ettevõtlus, projektijuhtimine/praktiline inglise keel. Valikaine raames valmis näidend, millega käidi esinemas ka Uulu koolis, õpetajate Lenne, Triinu ja Ülle juhendamisel sai alguse loodusrada, praktilise inglise keele õpilased tegid giidituure jm tegevusi väliskülalistele.

Oleme oma arengukavas sõnastanud, et hoiame kodukoha loodust. Sügisel osalesime maailmakoristuspäeval, õpilased koristavad kooliümbrust, suvel osalevad õpilased aiatööl. Tänan kõiki klassijuhatajaid ja rõõm, et meie õpilased hoolivad keskkonnast!

Selle aasta märksõna on kindlasti ka Venemaa sõjaline rünnak Ukraina vastu ning Ukrainast perede põgenemine Eestisse ja uute õpilaste tulek meie kooli. Aitäh kogu kooliperele väga sõbraliku suhtumise eest! Kõige rohkem täname õpilaste toetamise eest õpetaja Saimat. Perepäeval korraldas 7. klass klassijuhataja Eeva eestvedamisel loterii ning osa loterii tulust läheb kingituseks Ukraina lastele, et nad saaksid suvel midagi toredat endale korraldada. Me aimame, kui kui kurb on olnud kodu maha jätta ning kui väga igatsetakse kodu. 7. klassilt väike panus mure leevendamiseks.

Aktusel jagasime õpilastele kiituskirju heade õpitulemuste eest ja tänukirju erinevate saavutuste eest! Andsime tänukirjad neile lapsevanematele, kes on kooli palju toetanud ja aidanud.

Tänasime kõiki õpetajaid ning kinkisime 8. kl õpilaste Margareti ja Annaliisa loovtööna valminud värviraamatud ning õpetajaid, kes sel õppeaastal lõpetavad töösuhte meie kooliga: Kadi Keskülla, Silvi Koovit, Elon Miisna. Tänasime ka Ukraina õpetajat Olga Shulzhenkot ja Gäthlyn Kukk, kes meid kevadel aitasid.

Aktusel esinesid: klaveril Johannes Allikas, Kerlin Rätsep, Taavet Allikas, viiulil Artur Laagus, saksofonil Otto Enno Kurm, klarnetil Erik Raimond Ristmäe. Õpilasi saatis Lelde Jalakas. Aktuse lõpetas 8. kl tüdrukute Tiia ja Virve Lemmiku loovtööna loodud tants.

Kaunist suve soovides,
Aule Kink