Sel nädalal pöörame keskmisest suuremat tähelepanu emakeelele. 14.märtsil on ju emakeelepäev ning sellega seonduvaid tegevusi nädalas parasjagu. Ilusat emakeelepäeva kõigile!

Märtsikuus osalevad 1.-2. ja 4.-5. klassi õpilased iga-aastasel KüberNööpnõela anonüümses uuringus. Uuringu eesmärgiks on kaardistada Eesti õpilaste interneti- ja arvutialased teadmised. Selle uuringu tulemuste põhjal teeb meie informaatikaõpetaja Astrid Rosenberg muudatusi informaatika tundides, et õpilased saaksid oma oskusi arendada.  Siin kaardil on näha kõik osalevad koolid:

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1dXjBqJ8sDcDb59PQU1PuIBdlY6QEKgw&ll=58.66966818789397%2C25.221191350000005&z=7

Eelmiste aastate uuringute tulemustest saab lugeda siit: https://sites.google.com/view/kyberpahkel/uuringuanal%C3%BC%C3%BCsid

* Eelmisel nädalal:

Veebruarikuisel koolivaheajal toimus õpetajate koolitus. Mõtlesime ja arutlesime kõik koos, kuis toimib KiVa program Häädemeeste Keskkoolis ja mida saaksime teha veel paremini. Üleriigiliselt on KiVa programmi fookuses sel aastal küberkiusamine ning 7. märtsil osales Eeva Noni konverentsil, kus küberkiusamise teemat ja selle ärahoidmist käsitleti.

7. märtsil toimus õpetajatele koolitus “Kes on ennastjuhtiv õppija ja kuidas teda toetada?”. Õpetajate jaoks aitas teemat lahti mõtestada Anneli Veispak.

* Sel nädalal:

12.02 – 29.03    TALISe uuring 7. – 9. klassi õpetajatele.

12.02 – 24.03 Riiklik rahulolu-uuring 4., 8., 11. klassi õpilastele ning õpetajatele ja lapsevanematele.

13. märts  9. klassi õpilaste individuaalsed karjäärinõustamised.

13. märts kell 14.40  Õppenõukogu: 2. trimestri kokkuvõte.

EMAKEELENÄDALA tähistamine:

  • 11. märtsil teeb 12. kl eesti keele proovieksamit.
  • 12. ja 13.märtsil peab 10. kl 7.-11. kl õpilastele sõnavarateemalisi ettekandeid.
  • 2.-3. klass joonistab suure puu, okstele linnud ja puulehed ilusate ja heade eestikeelsete sõnadega. Lindude juurde nende laul. Pealkirjaks: ” Igal linnul oma laul, igal lapsel oma sõna “
  • 4.-12. klass kirjutab loovjutu Andrus Kivirähki raamatu “Mälestused” ainetel. Hiljem köidetakse paremini välja tulnud lood kokku.
  • 5. klass valmistab kirjanduse ja kunstiõpetuse tundi lõimides Storyjumperi keskkonnas digitaalse raamatu, kasutades Jaanus Vaiksoo lapsepõlvelugu “Linnalehmapiim”.
  • Huvijuht Aigi teeb Häädemeeste murraku teemalise ristsõna kahele tasemele ja paneb selle õpetajatele printimiseks Stuudiumisse.
  • 14. märts  Emakeelepäev: 1. – 6. klassi õpilased kohtuvad kirjanik Jaanus Vaiksooga ja 8. – 12. kl õpilased keeleteadlase Mart Velskriga (kell 9.00 ruum 17).
  • 14. märtsil 6. tunni ajal esitavad gümnaasiumi õpilased näidendeid 7.-9. kl õpilastele
  • 15. märtsil traditsiooniline trepiluule lugemine (4.tunni alguses kell 11.00)

14.märtsil algusega kell 10.00 toimuvad Häädemeestel maakondlikud võrkpallivõistlused. Osalevad 6. – 9. kl. tüdrukud.

15. märts kell 10.00  9. klassi õpilaste initsiatiivil viib Jüri Ratas neile läbi ühiskonnaõpetuse tunni.

15. – 16. märtsil osalevad gümnasistid Eesti Koolispordi Liidu poolt korraldatud võrkpallivõistlusel Paides AkzoNobel CUP 2024.

10. – 16. märts  Eripedagoog Gäthlyn Kukk koolitusel Tenerifel.

KIIDAME JA TÄNAME!

5. ja 12. märtsil toimub Pärnus maakondlik kirjanduse- ja teatriteemaline mälumäng. Osalevad 6. klassi õpilased: Grete Lepik, Kärt Sillaots, Mirjam Marii Näär, Kristiana Murulauk, Grettelis Vesik ja Helis Mitt. 1.voorus saavutasid õpilased 1. koha. Ootame põnevusega 2. vooru.

* Eelinfo:

18. märts  Õpilasesinduse poolt pannkoogihommik kogu koolile

19. märts kell 10.00  12. klassi karjääripäev – kooli ja tööle kandideerimine ning sisseastumis- ja töövestluste simulatsioonid.

19. märts  Loeng gümnaasiumiõpilastele: „Inimkaubandus!? Kas tõesti puudutab ka mind?“ (12.klassile kell 12, 10. ja 11.klassile kell 13)

23. märts – 1. juuni  Vahetusõpilane Saksamaalt Schottenist Vogelsbergi koolist: Armin Salavati.

25. märts 12.30 Muusikakoolis kontsert-koolitus muusikakooli õpilastele

28. märts  Punase Risti esmaabi koolitus: 8.kl 10.00; 7.kl  11.00 – 12.45; 5. kl 13.00

28. märts  Aarete jaht (õpilasesindus korraldab 1.-5. klassile)

2. aprill Vanemuise teatri ja ERM-i külastus (8. – 10. klass).

3. aprill kell 8.00 – 15.00 4.- 6.kl KIKi õppekäik C.R.Jakobsoni talumuuseumisse ja Särghaua õppekeskusesse
3. aprill  Külas Friedebert Tuglase nimelise Ahja Kooli õpetajad

4. aprill  1.- 3. klass teatris Estonia vaatamas muusikali „Pipi Pikksukk“

5. aprill   Playback

9. aprill   Eesti keele elektrooniline katseeksam 9. klassile.

12. aprill  Kevadtrall valla noortele (spordikeskuses 7. – 12. klassi õpilastele)

15. – 19. aprill. Erasmus+ õppereis Hispaaniasse. Osalevad Viktor Koop, Aigi Treumuth, Karl-Eerik Valtmäe, Iiris Valtmäe, Hendrik Allikas, Jass Joann Tali, Karolin Saarts.

16. aprill  12.klassi lõpukell

22. aprill  Eesti keele riigieksam 12. klassile.

2. mai  Inglise keele riigieksam 12. klassile.

2. mai  Riigikaitse väljasõit Tapale. Osaleb 10.klass.

9. mai kell 10-13.30 1.-2. kl KIKi õppekäik Pernova hariduskeskusesse

5. – 12. mai  Erasmus+ raames külalised Saksamaalt Schottenist Vogelsbergi koolist.

12. mai – 25. mai  Getter Juurikas ja Timmu Kiiver vahetusõpilastena Saksamaal Schottenis Vogelsbergi koolis.

7. mai  Matemaatika 9.kl elektrooniline katseeksam.

15. mai kell 12.15  Muusikakoolist Olavi Kõrre näppepillide eriala õpilaste kontsert 1. – 6. klassi õpilastele.

23. mai  Matemaatika riigieksam 12. klassile.

23. mai  3. klass ja 7. klass KIKi õppekäigul Lilli Looduskeskuses

29. – 31. mai   Riigikaitse välilaager

30. mai  12. klassi koolieksam.

31. mai  9. klassi eesti keele lõpueksam.