Tere!

Õppeaasta on kenasti alanud. Natuke on tavapärased sügisesed viirushaigused meid kimbutanud, aga õnneks on kõik pered hoolivad. Haigusnähtude ilmnemisel saab laps mõned päevad kodus kosuda ning vanematel lastel on tehtud test. Nii saame kenasti hoida oma koolimaja avatuna ja käia igapäevaselt koolis. Suur tänu kõikidele hoolimast ja turvaliselt käitumast!

30. augustil toimus hoolekogu koosolek. Hoolekogu kiitis heaks mõningad muudatused kooli dokumentides: õppekava üldosa, kodukord, Häädemeeste Keskkooli vastuvõtmise kord, Häädemeeste Keskkooli õpilaste hindamise, järgmisse klassi üleviimise ning klassikursust kordama jätmise alused, tingimused ja kord. Arutati ka muid koolielu küsimusi.
Hoolekogu tõstatas küsimuse koolipäeva alguse kellaaja kohta ning hoolekogu palvel moodustame töörühma, et arutada, kas koolipäeva alguse kellaaega oleks võimalik muuta. Tuleks kaardistada selle muudatuse positiivsed ja negatiivsed küljed, võimalused ja takistused. Töörühma kutsume igast klassist lastevanemate esindaja. Kui keegi soovib selles küsimuses kaasa rääkida, palun andke oma lapse klassijuhatajale sellest teada.

Kooliaed on meil suur ja ilus. Oleme viimastel aastatel loonud võimalusi sportlikeks tegevusteks kooliaias: discgolfi rada, skatepark, välijõusaal. Sel suvel ehitasime koos õpilastega kooliaeda ahju, kus saab valmistada erinevaid roogasid. Koos Häädemeeste muuseumiga tähistasime suvel kooliaias kaks olulist kohta: “Harilik tamm – Quercus robur. Istutatud 1974. aastal Häädemeeste kooli pideva koolihariduse 100. sünnipäeval.” ja “Pärnade allee – istutatud 1984. aastal kooli 110. sünnipäeval. Iga lend istutas ühe pärna.” Lisaks sai sel suvel rajatud kooliaeda uhke peenar, mis ääristab ühte mõnusat kohta õues tunni läbiviimiseks. Selle õppeaasta üks eesmärke on: luua täiendavaid võimalusi õuesõppe läbiviimiseks. Mõtleme ja otsime lahendusi.

Kevadel toimus koolinoorte arhitektuurikonkurss ning noortel paluti kujundada Ikla piiripunkt. Tunnustuse pälvinud töödest oli suvel näitus Ikla piiripunktis. Tänasest näitus avatud meie kooli hoovis. Suur tänu Elmo Ellerile, kes andis näituseks vajalikud puidust alused ning Margus Maddisonile, kes näituse üles pani. Kõik on oodatud kooli sisehoovi näitust kaema!

18. septembril 2021 saab taas teoks meie planeedi ajaloo suurim kodanikualgatus – Maailmakoristuspäev ehk World Cleanup Day. Miljonid inimesed 180 riigist tulevad ühel ja samal päeval välja selleks, et astuda ühiselt samm puhtama maailma suunas ja juhtida tähelepanu globaalsele prügiprobleemile. Häädemeeste Keskkool on traditsiooniliselt maailmakoristuspäeval osalenud. Üleskutse on ajavahemikul 13. kuni 24. september võtta aega, teha üks jalutuskäik ning märgata prügi kooli ümber, alevikus ja/või looduses. Kuigi prügikogused on väikesed, on panus keskkonna puhastamisse suur. Koole kutsutakse üles osalema Maailmakoristuspäeval koolipoolse meeskonnaga. Osalenud koolide vahel loositakse välja koolikontsert. Sel aastal on staarideks Trad.Attack!, NOËP ja WATEVA. Loosirattasse lähevad need koolid, kus osaleb vähemalt 10% kooli õpilastest.
Klassijuhatajad, kes te oma klassiga planeerite osalemist, palun andke sellest teada huvijuht Helile. Heli koondab info.

Teisipäeval 14. septembril külastavad meie kooli 8. ja 9. kl tüdrukud koos õpetaja Liie Juhkamiga Pärnu Muuseumis näitust “Peegeldades päikest. 150 aastat kuurordimoodi.”

Neljapäeval 16. septembril toimub 3. – 5. klassi KIKi õppekäik Tartusse (Loodusmuuseum ja Botaanikaaed).

Eelinfot järgnevateks nädalateks:
21. septembril toimub 8.-9. klassi KIKi õppekäik Tähetorni ORION Viljandimaal.
25. septembril võtame osa aktsioonist “Maal elamise päev”. Heli Lank ja õpilasesindus peavad kohvikut, spordikeskuses toimuvad kell 12 Mihklipäeva discgolfi võistlused.
26. septembril toimuvad kell 12 spordikeskuses Pärnumaa ja Häädemeeste valla sangpommi tõstmise võistlused.
27. sept – 1. okt Erasmus + INTEGRA projekti raames 4 õpilast ja 2 õpetajat Sloveenias.
1. oktoobril õpihuvilaagri raames külastavad 4. – 6. klassi õpilased Arvo Pärdi Keskust ja tähistavad sellega ka rahvusvahelist muusikapäeva. Gümnaasiumi õpilased külastavad Tallinnas Arhitektuurimuuseumi ja Fotografiskat.
5. oktoobril tähistame õpetajate päeva.

Ilusat nädalat kõigile!

Aule Kink