Mis toimus eelmisel nädalal?

Pühapäeval 12. detsembril toimus Häädemeeste laat, kus osales aktiivselt 8. klass koos klassijuhataja Heliga, kes müüsid endavalmistatud tooteid. Suureks abiks olid ka lapsevanemad.

Samuti kiidame 4. ja 6. klassi õpilasi, kes aktiivselt osalesid 12. detsembri Häädemeeste laadal ja Muusikakooli lapsi, kes laadal esinesid!

Mis toimub sel nädalal?

Igat hommikut alustame jõulutervitusega kooli raadiost. Esimene tervitus direktor Aulelt, kes on hetkel Eesti Koolijuhtide Ühenduse juhatuse liikmena kutsutud osalema ja esindama Eesti koole EXPO 2020 maailmanäituse Eesti paviljoni „Õppimise ja teadmiste nädala“ programmis.
Järgmistel hommikutel tervitused kõikidelt klassidelt.

Sel nädalal on koolis külas Peter Nagy, kes mõned aastad tagasi tegutses meil vabatahtlikuna. Suur rõõm oli teda taas kohata!

Eelinfot järgnevateks nädalateks:
21. detsember kell 15.30 jõulupidu 7. – 12. klassidele
22. detsember kell 9.00 jõulupidu 1. – 3. klassidele
22. detsember kell 12.00 jõulupidu 4. – 6. klassidele
23. detsember – 10. jaanuar Koolivaheaeg
6. ja 25. jaanuar Töötajate koolituspäevad: „Vaimne tervis õpilastel ja õpetajatel Covid-19 kriisis“.

Kiidame 6. ja 7. klassi õpilasi ja klassijuhatajaid, kes osalesid Häädemeeste valla 2022. aasta kalendri fotovõistlusel.