Mis toimus eelmisel nädalal?

Koolimaja fuajees vahetus näitus. Mõnda aega oli meil üleval koostöös Arhitektuurimuuseumiga ette valmistatud näitus meie koolimaja arhitekti Mart Porti töödest. Nüüdsest saab igaüks vaadata 6. klassi õpilaste poolt tehnoloogiatunnis õpetaja Triin Türki juhendamisel valmistatud põnevaid puidust pilte. Kõik on teretulnud kaema!

Võõrkeeltekuu raames toimunud sündmused:

  • 11. mail külastas meie kooli Läti suursaadik Eestis Raimonds Jansons koos abikaasa Ieva Spolite-Jansonsiga. Toimus kohtumine 8. – 11. kl õpilastega.
  • 10. mail käisid 7. klassi õpilased Pärnus ning tutvustasid inglise keeles üksteisele Pärnu linna vaatamisväärsusi.
  • meie saksa keele õpetaja Viktor Koop tutvustab jooksvalt oma tundides õpilastele ka läti ja hispaania keelt;
  • reedel 13. mail lahendasid 4.kl õpilased internetis ristsõnu ja tublimad olid: Grethe-Liis Kangruoja, Albert Sepp ja Helis Mitt.

12. mail toimus õppenõukogu. Teemad:

* õpilane koduõppele;

* Ukraina laste kooli lõpetamise tingimustest;

* maakonna õpilaste tänupäevale lähevad Häädemeeste Keskkoolist: Hannes Jaakson, Karl-Magnus Pruul, Ann-Mari Alfthan.

* õpilastele, kes lõpetavad õppeaasta kiituskirjaga ja kes on osalenud edukalt olümpiaadidel, konkurssidel vms, toimub 7. juunil õppereis Paidesse.

Mis toimub sel nädalal?

17. mai kell 13.00 – 15.00 Koolimajas järgmisel õppeaastal 1. klassi tulevad õpilased.

17. mai              6.- 7. klass KIKi õppekäigul Soomaa Rahvuspargis.

18. mai kell 11   6. ja 8. klass Ugala teatris etendus „Piruka magus põhi“.

19. mai kell 8 ja kell 10   Võõrkeeltekuu: vene keele kohtumised 9.-11. klassile ning 6. ja 7. klassile.

19. mai kell 9   Teater maale! programmi raames seltsimajas teatrietendus „Pikk tige vanaeit“. Etendust lähevad vaatama 4. – 7. klass.

19. mai kell 10   4.-5. klasside ingliskeelsete ristsõnade lahendamise võistlus Liveworksheet keskkonnas.

20. mai kell 18    Kooliöö 6. – 12. klassile

20. mai              Matemaatika riigieksam

21. mai              Perepäev:

                          kell 9.00 – 10.30 orienteerumishommik kogu kooliperele

                          kell 10.30 – 12.00 töötoad

                          kell 12.00 – 12.45 kontsert

Eelinfot järgnevateks nädalateks:

24. mai            Muusikakooli eriala üleminekueksamid

25. mai            Keraamika huviringi ja Ukraina õpilased väljasõidul

25. mai            8. klass valmistab Vene rahvustoite.

26. mai            9. kl lõpukell

27.mai             12. kl koolieksam

28. mai kell 13    Muusikakooli kevadkontsert seltsimajas

30. mai             9. klassi lõpueksam: eesti keel

31.  mai           10. kl  üleminekueksam 

1. juuni kell 8.30  8. kl loovtööde kaitsmine

2. juuni kell 8.00  11. kl uurimistööde kaitsmine

3. juuni  7. kl komplekseksam

3. juuni kell 11 Pärnumaa õpilaste tänupäev Pärnu Muuseumis. Tänupäevale lähevad meie koolist Hannes Jaakson, Karl-Magnus Pruul, Ann-Mari Alfthan.

3. – 10. juuni  Külas õpilased-õpetajad Saksamaalt Vogelsbergi koolist. Täpne ajakava selgumisel.

4. juuni Põhja-Liivimaa festival

6. juuni Spordipäev.

6. juuni 9. kl lõpueksam: matemaatika

7. juuni tublide õpilaste õppereis Paidesse.

7. juuni kell 15 Õppenõukogu

9. juuni Klassiekskursioonide päev, st päev koos klassijuhatajaga.

10. juuni     Lõpuaktus 1. – 8. klasside ning 10. – 11. klasside õpilastele.

11. juuni kell 13 Muusikakooli lõpuaktus

14. juuni 9. kl lõpueksam: valikaine

15. juuni 9. kl lõpueksam: ingl. keele suuline eksam

15. juuni kell 14  Häädemeeste valla tublimate õpilaste tunnustusüritus.

17. juuni kell 9  Õppenõukogu

21. juuni 9. klassi lõpuaktus kell 12 ning 12. klassi lõpuaktus kell 15.

KIIDAME JA TÄNAME!

Maakondlikul emakeeleolümpiaadil osales 33 õpilast ning 5. klassi õpilaste hulgas saavutas Renate Kurm 5. koha.Kiitus õpilasele, tänu õpetaja Katrin Laanele.

7. mail toimus Tallinnas vabariiklik kunstiolümpiaad, kus osales meie 8.kl õpilane Anette-Marie Õis. Juhendaja Marika Ristmäe. Lõppvooru pääses 40 õpilast ja Anette-Marie saavutas 9. koha. Suurepärane tulemus. Palju õnne!