Mis toimus eelmisel nädalal?

12. – 13. aprillil toimus Tartus Eesti Rahva Muuseumis õpilaste teadustööde riikliku konkursi teine voor ja see oli seotud üritusega “Õpilaste teadusfestival”. 21. korda toimunud konkursile esitati 174 tööd 60 koolist, neist 30 põhikooli- ja 144 gümnaasiumiastmes. Konkursi komisjon tegi lõpliku valiku II vooru pääsenud 83 uurimistöö seast. Konkursil osales ja lõppvooru pääses ka meie kooli 12. klassi õpilase Karl-Magnus Pruuli uurimistöö “Hoone 3D mudeli loomine läbi fotogramm-meetria”.

Lõppvoorus osalemiseks tuli osalejal koostada ja kujundada suuremõõtmeline posterettekanne ning olla valmis rääkima oma teadustööst spetsialistidele, žüriiliikmetele või lihtsalt huvitatutele. Uurimistöö juhendaja oli õpetaja Marika Ristmäe.

Karl-Magnuse töö hinnati 3. koha vääriliseks. Lisaks sai Karl-Magnus Tallinna Tehnikaülikooli ning rakenduskõrgkoolide rektorite nõukogu eripreemia. Suurepärane tulemus! Palju palju õnne õpilasele ja õpetajale!

12. aprillil toimus juhtkonna koosolek. Arutasime õppeedukusega seonduvat ning õppetöö korraldust õppeaasta lõpus.

NB! Meeldetuletuseks kõigile, et 21. mail on perepäev ning see on kohustuslik koolipäev. Kooliaasta lõpeb enamike õpilaste jaoks 10. juunil ning esmaspäevase koolipäeva (13. juunil) teeme ette ära.

Lastevanemate koosolek toimub 4. mail ning lisaks kooli üldkoosolekule klasside koosolekud ja arutelud klassijuhatajatega, mida toredat võiks ühiselt perepäeval ette võtta.

14. aprillil toimus koolis ülevallaline noorte 90ndate stiilis retropidu. Tegemist oli 11. klassi õpilase Heivi Lepiku praktilise tööga, mille juhendajad on Egle Vutt ja Heli Lank. Korraldamisel oli abiks meie õpilasesindus ja valla noortevolikogu. Peoõhtu eesmärk oli kõikide valla koolide õpilaste omavahelise suhtlemise soodustamine.

Mis toimub sel nädalal?

18. aprill kell 11   Muusikakooli tuvustamine 1. ja 2. klassi õpilastele

18. aprill kell 11 – 14.30   Keemia õpituba 10. – 12. klassile

19. – 20. aprill Pärnumaa koolijuhtide õppereis Saaremaale

20. aprill kell 10.00 Eesti Väitlusseltsi koolitus 9. – 11. klassile.

                kell 11.00-12.30 maakondlik 9. klasside inglise keele olümpiaad

21. aprill           Abiturientide lõpukell

22. aprill          Discgolfi võistlused Häädemeeste kooli õpilastele kooliaias.

23. aprill           Jüripäeva tähistamine

Eelinfot järgnevateks nädalateks:

25. aprill – 1. mai  Koolivaheaeg

25. aprill            Eesti keele riigieksam

26. aprill  9.30 – 11.30  Koolimajas järgmisel õppeaastal 1. klassi tulevad õpilased

3. mai              Muusikakooli vastuvõtupäev kell 12 – 14.30

4. mai kell 16    Lastevanemate üldkoosolek.

5. – 7. mai         Riigikaitselaager

17. mai kell 13.00 – 15.00 Koolimajas järgmisel õppeaastal 1. klassi tulevad õpilased.

17. mai              6.- 7. klass KIKi õppekäigul Soomaa Rahvuspargis.

18. mai kell 12   6. ja 8. klass Ugala teatris etendus „Piruka magus põhi“.

19. mai kell 9   Teater maale! programmi raames seltsimajas teatrietendus „Pikk tige vanaeit“

21. mai              Perepäev

24. mai    Muusikakooli eriala üleminekueksamid

28. mai kell 13    Muusikakooli kevadkontsert seltsimajas

3. juuni              Pärnumaa tublimate õpilaste tunnustusüritus.

4. juuni               Põhja-Liivimaa festival

8. juuni kell 14    Muusikakooli lõpuaktus

10. juuni kell 12  Lõpuaktus 1. – 8. klasside ja 10. – 11. klasside õpilastele.

15. juuni kell 14 Häädemeeste valla tublimate õpilaste tunnustusüritus.

21. juuni          9. klassi lõpuaktus kell 12 ning 12. klassi lõpuaktus kell 15.

KIIDAME JA TÄNAME!

Maakondlikul olümpiaadil saavutatud eduka tulemuse alusel osalevad vabariiklikel olümpiaadidel alljärgnevad õpilased:

  • 8.kl Anette-Marie Õis kunstiolümpiaadil Tallinnas 7. mail. Juhendaja Marika Ristmäe;
  • 9.kl Ann-Mari Alfthan geograafiaolümpiaadil Valgas 6. – 7. mail. Juhendaja Ülle Valgi;
  • 8.kl Taavet Allikas bioloogiaolümpiaadil 20. – 22. mail Taevaskojas. Juhendaja Ülle Valgi.