22. veebruar 2021. a

  1. Möödunud nädalal

Tähistasime koolis vastlapäeva. Rõõm oli kuulda-näha, kuis õpilased ja õpetajad õues toimetasid. Juba mitu aastat pole olnud meil sellist mõnusat talveilma, mis lubaks nautida talviseid vastlapäeva tegemisi. Nooremate õpilaste jaoks oli maastikumäng koolimaja juures, kus õpilased said rakendada oma meeskonnatöö oskusi ning oli vaja sportlikkust ja nutikust. 5. – 8. klass sai täiendada oma teadmisi talvisest loodusest Kabli metsas ja mere ääres. 9. – 12. klassi õpilasid veetsid reede hilisõhtul aega Laiksaare metsas. Tänu imelisele kuuvalgusele ja heale seltskonnale oli meeldejääv õhtu.  

Reedel 19. veebruaril tähistasime kooli Vabariigi aastapäeva. Toimusid pidulikud lõunasöök-aktused. Suur tänu kõikidele õpilastele, kes esinesid ja hea meeleolu lõid ning suur tänu ka juhendajatele! Praegusel ajal saame lubada endale ning sh kooliperele väga vähe kokkusaamisi, aga need aktused lõid suurepärase meeleolu, millega minna vastu Eesti riigi 103. sünnipäevale.

  • Algava nädala üritused:

20. – 28. veebruar  Koolivaheaeg

Noorkotkaste ja kodutütarde eestvedamisel toimub 24. veebruaril päikesetõusul, s.o kell 7.32 koolimaja ees pidulik lipuheiskamine.

  • Eelinfo

1.-5. märts   Distantsõppe nädal 5. – 12. klassile.

Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse kuu raames jätkuvad Euroopa Parlamendi liikmete e-külalistunnid:

01.03  kell 13:00 “Kas homne töö on sama mis täna?” e-külalistundi viib läbi Yana Toom. Osaleb 12. klass.

02.03 kell 13:00  “Mis see minu asi on, mis Euroopa digiturul toimub?” e-külalistundi viib läbi Andrus Ansip. Osaleb 9. klass.

11.03 kell 13:00 “Kuidas saada Euroopa Liidu liikmeks?” e-külalistundi viib läbi Sven Mikser. Osaleb 8. klass.

15. märts  kell 15.00   Õppenõukogu

23. märts          Karjääripäev 9. klassile

KIIDAME JA TÄNAME!

9. veebruaril toimus piirkondlik geograafiaolümpiaad. Kiidame ja täname kõiki osalejaid! Tulemused olid õpilastel suurepärased:

7. klassi õpilaste hulgas 2. koht Taavet Allikas, 4. koht Aleksander Vainula;

8. klassi õpilaste hulgas 2. koht Ann-Mari Alfthan;

Gümnaasiumiõpilaste hulgas 1. koht Herman Sillat, 3. koht Hannes Jaakson, 5. koht Romek Hanson.