Eelmisel nädalal, s.o 18. mail toimus täiskasvanute koolitajatete konverents. Tänavu korraldasid Euroopa Täiskasvanuhariduse veebikeskkonna EPALE keskus Eestis ja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras mittekonverentsi koostöös Tallinna Ülikooli andragoogidega. Mittekonverentsiga tähistati kaht suursündmust – andragoogika 35. sünnipäeva ja ETKA Andrase 30. sünnipäeva. Konverentsil oli rõõm osaleda ning teha ettekanne Häädemeeste Keskkooli direktorina. Tänan kõiki õpilasi, kes aitasid ettekannet ette valmistada!

Kolmapäeval 19. mail oli õpetajatel vestlusring, kuidas toetada koolis paremini õpilasi. Külas olid Pärnu Vaimse Tervise Keskusest lastepsühhiaater Rein Luuk ja Pärnu VTK juhtumikorraldaja Kristjan Õunpuu.

Meil on saanud traditsiooniks, et 5. klassi klassijuhataja kohale on õpetajate seas konkurss. Möödunud nädalal sai tehtud rõõmus otsus, et uuest aastast on 5. kl klassijuhataja tehnoloogiaõpetaja Triin Türk. Õpilased on juba otsusest teadlikud ja mulle teadaolevalt aitasid nad selle otsuse sünnile ka ise pisut kaasa. Tore! Head koostegutsemist ja -õppimist!

  1. Algava nädala üritused

25. mai      Lõpukell 9. kl

26. mai kell 14.00 Muusikakooli arvestus 

27. mai    KIKi õppekäik 4.- 6. klassile Tartusse

27. mai    08:45–11. Loodusõpetuse e-testi katsetamise läbiviimine ja EISis tegutsemine.

28. mai      Eesti keele põhikooli lõpueksam

  • Eelinfo

31. mai    8. kl loovtööde kaitsmine

31. mai    12.kl  koolieksam

31.  mai – 4. juuni  10. kl  üleminekueksam

1. juuni   11. kl ja 12. kl uurimistööde  kaitsmine

2. juuni    Muusikakooli sisseastumiskatsed

3. juuni    Kevadine spordipäev

3. juuni    Matemaatika põhikooli lõpueksam

4. – 5. juuni   Riigikaitselaager. Osalevad 10.kl õpilased

8. juuni kell 14.00 õppenõukogu

9. – 10. juuni   Klasside loodusmatkad

9. juuni    Põhikooli lõpueksam õpilase poolt valitud aines

10. juuni   Põhikooli lõpueksam õpilase poolt valitud aines (inglise keel, suuline)

11. juuni   Lõpuaktus  1. – 8. ja 10. – 11. klassile

16. juuni   Õppenõukogu (9. ja 12. klass, täiendav õppetöö), millele järgneb õpetajate aastalõpu koosviibimine.

18. juuni   Lõpuaktused:  kell 12.00 9. klass;  kell 15.00 12. klass

KIIDAME ja TÄNAME

13. mail toimus inimeseõpetuse olümpiaad. Kiidame kõiki osalenud õpilasi: Laura Jantson, Ragnar Pesor, Helena Pärna, Getter Juurikas, Anette-Marie Õis, Mia Parik, Rute Marie Maddison, Evelin Kurm. Eriti rõõmustame Rute Marie üle – maakonnas ja ka üle-eestiliselt parim tulemus ning osalemine lõppvoorus, mis toimub 30. septembril Tervise Arengu Instituudis. Kiitus ja tänu ka õpetajatele: Marika Ristmäe ja Eeva Noni.

3.klassi õpilased Grete Lepik, Grettelis Vesik ja Ruben Fohs osalesid Eesti Lastekirjanduse Keskuse poolt korraldatud 3. – 4. klasside õpilastele mõeldud mälumängus, mille jaoks oli vaja kamba peale läbi lugeda 12 juturaamatut. Tegemist oli lastekirjanduse ekspertide poolt hoolikalt valitud viimaste aastate jooksul ilmunud teostega. Mängu eesmärgiks oli noortes lugemishuvi tekitamine ja selle süvendamine.
Üheskoos loeti mõne kuuga läbi 2874 lehekülge. Kiitus tublidele noortele lugejatele!

Kooli kodulehelt on võimalik vaadata 3. klassi lugemishuviliste õpilaste lugemissoovitusi:

https://www.haademeeste.edu.ee/lugemissoovitused

Maakondlikul 4. klasside inglise keeles ristsõnade lahendamise võistlusel 13. mail osalesid Hendrik Allikas ja Kerlin Rätsep ning saavutasid tubli 4. koha.

Maakondlikul Euroopa nädala viktoriinil 3. – 7. mail olid edukad ja saavutasid auhinnalise koha Kasper Vesselov ja Alison Moora. Timmu Kiiver saavutas oma vanuseklassis 1. koha. Suurepärane tulemus!

Kiidame õpilasi ja täname õpetaja Rene Kurmi!