Endiselt on käimas fotovõistlus ning tähtaeg on 1. november. Koolivaheaeg on suurepärane aeg ilusa sügise märkamiseks ja jäädvustamiseks. Loe sügisluuletusi, fofografeeri sobiv illustratsioon luuletusele ning laadi TERAsse!

NB! 1. – 3. klassi õpilased võivad saata ilusa sügisfoto ka ilma luuletuseta.

Parimatele auhinnad!

Eelmisel nädalal:

17. oktoobril koolituspäev „Turvaline koolikeskkond infoühiskonna kontekstis“. Häädemeeste Keskkooli meeskond (Astrid Rosenbrg, Ülle Iir, Aule Kink) osaleb Harno pikas koolituste sarjas. Koolituse fookuses on turvaline koolikeskkond infoühiskonna kontekstis kõigis oma aspektides, mida on oluline haridusasutuses täita (sh küberturvalisus ja -hügieen, isikuandmete kaitse). Koolituse lõputööna peab valmima küberhügieeni eeskiri meie koolis.

17. oktoobril toimus Keskkonnaministeeriumi eestvedamisel valmiva keskkonnateadlikkuse ja -hariduse tegevuskava koostavatöörühma esimene kokkusaamine. Häädemeeste Keskkooli direktor Aule Kink osaleb töörühmas koolijuhtide esindajana.  

Neljapäeval 20. oktoobril toimus juhtkonna koosolek. Teemad:

  • Muukeelsed õpilased koolis, nende toetamine ja õppetöö korraldamine, põhikooli lõpetamine.
  • Nutivabadus vahetundides. Oleme ühiselt kokku leppinud, et me ei kasuta telefone koolimajas kell 8 – 14.40, st koolipäeva algusest kuni koolipäeva lõpuni. Klassijuhatajad räägivad pärast vaheaega kodukorrast. Tänan õpilasi, kes on tulnud ettepanekutega, kuidas vahetunde paremini sisustada.
  • Koolitused lastevanematele: 8. novembril ja 17. jaanuaril toimuvad lastevanematele koolitused.

Reedel 21. oktoobril tähistasime kooli sünnipäeva. 1688. aastal mainitakse küll Häädemeeste kooli esmakordselt, aga aastat 1854 saame lugeda pideva koolihariduse andmise alguseks ning sellest aastast peale arvestatakse ka Häädemeeste kooli sünnipäeva. Sel aastal täitub 168 aastat. Palju õnne meile!

Täname Häädemeeste muuseumi juhatajat Kaire Käärat, kes rääkis aktusel Peeter Laredeist – ühest olulisest inimesest Häädemeeste kooli ajaloos ning kelle 160. sünniaastapäeva tänavu 5. oktoobril tähistasime. Kogu koolipere laulis Peeter Laredei poolt loodud Häädemeeste hümni. Meil oli külas meie põhikooli lõpetanud nüüdne noorte maailmameister klassikalises jõutõstmises Markus Lehtla, kes  rääkis oma õpingutest ja sportlaseteest ning innustas noori leidma oma huviala, seada eesmärgid ning eesmärkide nimel sihikindlalt ja järjepidevalt harjutama.

8. klassi õpilased tegid koolile toreda üleskutse seada kooli sisse helkuripuu, kuhu kõik saavad oma ülearused helkurid tuua ning kellel pole, võivad jälle neid sealt kasutusele võtta.

Aktusel kõlasid kaunid klaveri-ja viiulipalad (täname Muusikakooli õpilasi: Kerlin Rätsep, Sigrid Rätsep, Kiur Joosep Pihlak, Artur Laagus) ning muusikaõpetaja Taavi Reimetsaga koos sai õpilaste ja õpitajate ühisloominguna sündinud regilaulugi lauldud. Laulusõnad lisatud.

Laupäeval 22. oktoobril tähistas Häädemeeste Muusikakool 30. sünnipäeva. Paljud meie õpilased on ju väga tublid ning omandavad kaht haridust – üldharidust meil ja muusikalist haridust muusikakoolis. Oleme tänulikud, et alati kõlab meie kooliüritustel ilus muusika ning soovime muusikakooli perele palju õnne!

*Sel nädalal:

24. – 30. oktoober Koolivaheaeg

24.-25. oktoobril õpetajate koolitus “Autistlik ja ATH laps koolis.”
24.– 29. oktoober Erasmus+ projekti raames õpetajad (Liie Juhkam, Viktor Koop, Gäthlyn Kukk) töövarjuks Soomes, Salo koolis.

*Eelinfo sündmuste osas:
1. november   Fotovõitluse tähtaeg.

Kuulutasime välja ka lauatennise võistluse ning alustame turniiriga 1. novembril.

2. november  Tartu Ülikooli Pärnu Kolledži õppejõud Valter Parve loeng vaimse tervise teemal: 10.00 8. ja 9. klass kell 11.00 on 6.-7. klass.

4. november   Kooliöö 6. – 12. kl õpilastele, korraldajaks õpilasesindus. Teema: müstilised olendid.
7. november – 11. november Erasmus+ projekti raames õpetajad (Rene Kurm, Ülle Iir, Marika Ristmäe) töövarjuks Ungaris.

8. november kell 16.00 Lastevanemate koolitus: “Mis ohud varitsevad last ja kuidas last nende eest kaitsta?” Lektorid Andris Avamere ja Astrid Rosenberg.

18. november 7., 8., 9.klass Pärnu kontserdimajas etendust “U-tube” vaatamas.

29. november  Karjäärinõustamispäev 12. klassile

30. november  Karjääriteemalised loengud 7.-9. Klassile

30. november  Rahvusvaheline võistlus BEST IN ENGLISH 8. ja 9. kl õpilastele.

17. jaanuar kell 16.00 Lastevanemate koolitus: „Kuidas kuulata ja kuidas mitte kuulata last“. Lektor: Merike Angerjärv.

KIIDAME JA TÄNAME!

Mihklipäeval toimus kooliaia discgolfi rajal 2022.a. Häädemeeste Mihklipäeva discgolfiturniir. Kiidame kõiki õpilasi, kes osalesid: Märten Teas, Kauri Põliste, Frederik Tammann, Andreas Artma, Kerlin Tšetsin, Frederik Tammann, Meelis Põliste, Merki Juninen, Albert Sepp, Sander Vanker, Nemo Tuuling, Kenneth Lepp, Janno Brunfeldt, Aliise Brunfeldt, Hanna Sepp.

Tublid tulemused: Kerlin Tšetsin – 6.- 12.kl tüdrukute arvestuses 1. koht; Aliise Brunfeldt – 1.-5.kl tüdrukute arvestuses 1. koht; Hanna Sepp – 1.-5.kl tüdrukute arvestuses 2. koht.

Märten Teas – meeste arvestuses 2. koht; Frederik Tammann – 6.-9.kl poiste arvestuses 1. koht; Meelis Põliste – 6.-9.kl poiste arvestuses 2. koht; Sander Vanker – 6.-9.kl poiste arvestuses 3. koht, Merki Juninen – 1.-5.kl poiste arvestuses 1. koht; Albert Sepp – 1.-5.kl poiste arvestuses 2. koht, Kenneth Lepp – 1.-5.kl poiste arvestuses 3. koht.

18. oktoobril toimus Vändras ettevõtlike koolide tunnustusüritus. Häädemeeste Keskkooli edulugu oli osalemine rahvusvahelises INTEGRA projektis. Õpetajad Astrid Rosenberg ja Rene Kurm on olnud eestvedajad, aga suure töö on ära teinud õpilased erinevate programmeerimise ja robootika töötubade läbiviimisel ning seda erinevate riikide õpilastele ja inglise keeles. Selle projekti käigus on käidud Lätis, Leedus, Sloveenias ning võetud vastu hulgaliselt külalisi. Kõik õpilased, kes on olnud selle projektiga seotud, on teinud suurepärast tööd.

19. oktoobril toimus Sauga Avatud Noortekeskuses Pärnumaa jutuvestjate konkurss põhikooli õpilastele “KAOTATUD ja LEITUD. KOHALOOD.” Häädemeeste Keskkoolist osalesid õpilased Grete Lepik, Kristiana Murulauk, Timmu Kiiver. Kõik meie õpilased olid tublid juturääkijad ning said žürii otsusel edasi lõppkontserdile, mis toimub laupäeval, 5. novembril algusega kell 11 Sauga Avatud Noortekeskuses. Õnne tublidele lugude rääkijatele!

20. oktoobril tähistatakse ettelugemispäeva ning traditsiooniliselt tähistasime seda ka meie. Sel õppeaastal olid ettelugemiseks Aino Perviku lood. Täname tublisid lugejaid: Laura-Liis Varep, Sandra Song, Grete Lepik, Nora Varik, Renate Kurm, Rute Marie Maddison, Kristiana Murulauk, Margaret Pajuväli, Kerlin Rätsep, Annaliisa Suigusaar, Hugo Sipelga.