* Eelmisel nädalal

Kõikide Pärnumaa koolide juhid kuuluvad MTÜ Pärnumaa Koolijuhid koosseisu ning teevad head ja aktiivset koostööd. Juba teist aastat on koolijuhid tõmmanid loosi, millise kooliga tehakse üks põnev koostööprojekt. Eelmisel aastal oli Häädemeeste Keskkooli koostööpartneriks Vändra Gümnaasium ning sel aastal on Audru Kool. Audru Kooli juhi Peep Eenraidiga mõtlesime, et meie 7. klassidel võiksid olla toredad koosõppimise päevad. Jaanuaris käisid meie 7. kl õpilased Audrus ning nüüd oli Audru õpilaste kord meile külla tulla. Reedel 26. mail toimuski ühine õppepäev Kabli RMKs koos Audru kooli 7. klasside õpilastega. Toredad looduseteemalised tunnid viisid läbi Kabli külastuskeskuse teabejuht Küllike Sisask ning õpetajad Ülle Valgi ja Rene Kurm. Lõunasöögi lõkkel valmistas õpetaja Triin Türk.


* Algaval nädalal:

29. mai kell 8.20 Väljasõit õpilastele, kes kooliaasta jooksul panustanud rohkelt kooliellu ja/või olnud edukad konkurssidel/võistlustel/olümpiaadidel. 

30. mail kell 12.00 Pärnu Muuseumis maakonna õpilaste tänupäev. Häädemeeste Keskkoolist on kutsutud vastuvõtule Anette-Marie Õis, Heivi Lepik, Henri Kaldas.

30. mai   9. kl lõpukell

2. juuni   9. klassi lõpueksam eesti keeles

2. juuni  Mesinik Marju Paas viib läbi tunnid „Meie sõbrad, mesilased“

            10.00 6. klass, 7. klass

            11.00 4. klass, 5. klass

12.00 8. klass

2. juuni kell 8.00 11. kl uurimistööde  kaitsmine

* Eelinfo tulevaste sündmuste osas:

5. – 7. juuni  12. klassi lõpureis Rootsi.

5. juuni  7. klassi komplekseksam loodusainetes

5. juuni kell 8.30 8. klassi loovtööde kaitsmine

5. juuni kell 8.00  11. kl uurimistööde  kaitsmine

6. juuni kell 8.00  10. kl üleminekueksam (inglise keel, geograafia)

7. juuni  9. klassi lõpueksam matemaatikas

7. juuni 10.00 – 12.00 Kevadine spordipäev 1. – 5. klassile.

8. juuni kell 14.00 õppenõukogu 1. – 8. ja 10. – 11. klassile

8. juuni  Ukraina õpilaste väljasõit Tartusse AHHAA keskusesse

9. juuni   Klassiekskursioonide päev

12. juuni 9. klassi lõpueksam – valikaine

12. juuni kell 10.00 Häädemeeste seltsimajas film „Lapsmasin“. Pilet 3 eurot.

13. juuni 9. klassi lõpueksam – inglise keele suuline eksam

13. juuni   Lõpuaktused: 1.- 8. klass ning 10. – 11. klass.

15. juuni kell 17.00 Võimalus osaleda Häädemeestel orienteerumisneljapäevakul. Start ja finiš meie kooli parklas. Täpsem info siin: https://www.okwest.ee/

16. juuni 12.00 Õppenõukogu 9. ja 12. klassile

16. juuni   Häädemeeste valla tublide lõpetajate vastuvõtt

19. juuni – 3. juuli  Noorte kunstinäitus “Kõlapilt” toimub Noorte Laulu- ja Tantsupeo ajalisel perioodil Tallinna linnaruumis ca 10 erineval alal. Näitusel on 100 kooli õpilaste tööd. Häädemeeste Keskkooli esindavad Getter Juurikas ja Anette-Marie Õis oma kunstitöödega.

21. juuni Lõpuaktused: 9. klass kell 12.00 ja 12. klass kell 15.00

KIIDAME JA TÄNAME

19. aprillil toimus veebipõhine inimeseõpetuse olümpiaad ning meie 5. kl õpilane Grete Lepik saavutas Pärnu maakonnas oma vanuseklassis 2. koha. Kiitus õpilasele ja tänu õpetaja Eeva Nonile!

3.klassi õpilased Elina Liiva ja Gert Gabriel Piirsalu osalesid XV Rudolf Tobiase nimelisel klaveriõpilaste konkursil Hiiumaal ning mõlemad said eripreemia hea ja väga hea esituse eest. Kiitus õpilastele ja tänu Muusikakooli õpetaja Vaike Väljamäele!

Perepäeva fotograaf oli 10. klassi õpilane Märten Teas. Täname! Huvilised saavad fotosid vaadata siit:

https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OAn4MuH9qR152IyA5lhjTmFgLPpX0Ri3