Vabatahtlik Peter Nagy aasta Häädemeestel

Häädemeeste Keskkoolis oli see õppeaasta põnev. Seda ka seetõttu, et meil oli esmakordselt koolis vabatahtlik. Peter toetas õpetajaid ja õpilasi erineval moel ning kui põhikooli lõpetajate inglise keele eksami suurepäraseid tulemusi nägime, siis tõdesime, et kindlasti oli oma osa selles ka Peteril. Kooli lõpuaktusel pidas Peter eestikeelse kõne ning koolipere aplaus ei tahtnud lõppeda. Toon siinkohal lühikese katke Peteri kõnest:

„Tahan teid kõige eest tänada. Kui ma tulin, siis ei osanud midagi loota aga võin nüüd öelda, et leidsin eest palju rohkem kui unistadagi oskasin. Viimased kümme kuud sain proovida, kuidas on olla õpetaja aga olin samas ka õpilase rollis. Ma õppisin palju, aga seda ei saa võrrelda sellega, kui palju häid mälestusi ja emotsioone te mulle kaasa olete andnud. Ma olen tänulik igale õpilasele ja õpetajale. Ilma teieta oleks see aasta olnud minu jaoks väga raske, aga te aitasite selle aja üle elada. Ja mitte üksnes seda, vaid muuta selle palju meeldejäävamaks.“

Kooli poolt täname kogu Häädemeeste kogukonda, et Peter tundis end siin koduselt ja hästi. Täname rahvatantsuringi, et Peteri oma tegemistesse kaasasite ja lasteaeda! Loomulikult kuulub meie kõige suurem tänu peredele, kes Peteri lahkelt enda koju majutasid.

Õpetaja Rene Kurm.