Maakondlikul füüsikaolümpiaadil osalemine

19. jaanuaril toimus maakondlik füüsikaolümpiaad. Häädemeeste Keskkooli esindasid Romek Hanson ja Arthur Valge. Romek saavutas 9. klassi arvetsuses maakonnas 1. koha ning Arthur 8. klassi õpilaste arvestuses 2. koha.

Suur aitäh osalejatele ning õpetaja Kalmer Hütile!