Emakeelenädal 11. – 15. märtsil

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutas 2019. aasta eesti keele aastaks, sest eesti keele seadustamine riigikeelena leidis aset just 100 aastat tagasi – aastal 1919.

Häädemeeste koolis on emakeelepäev alati au sees olnud. Tänavugi tegeleti erinevate üritustega lausa nädala vältel.

Kõige nooremad õpilased 1. – 3. klassini kirjutasid, illustreerisid ja vormistasid luuletuse, mille aineks kodu, sõprus, saabuv kevad. Luuletused kanti üksteisele ette ja tehti näitus.

  1. -6. klasside õppurid valmistasid vahvad järjehoidjad Mika Keräneni raamatute põhjal (autor kohtub meie õpilastega 21.03.2019). Trepiluuletunnis loeti eesti autorite luuletusi, tunnustati parimad esitajad.
  2. – 12. klassis oodati igaühelt vabateemalist luuletust. Kui kõik tekstid läbi vaadatud ja õnnestunumad välja sõelutud, trükitakse luuleleiud kaante vahele.
  3. ja 12. klass panid e-etteütlusega proovile oma keeleteadmised.

Uut ja põnevat pakkusid kohtumised tuntud keeleinimestega Tartu Ülikoolist ja Emakeele Seltsist. Kolm oma eriala spetsialisti juhtisid tähelepanu eesti keele olevikule ja tulevikule, samuti kooli võimalustele oma keelt hoida ja sellest hoolida. Avatud emakeeletundi ilmestas 11. klassi õpilase lühiettekanne „330 aastat hariduselu Häädemeestel“.

Gümnaasiumiklassid kohtusid näitleja Ireen Kennikuga, vahetati muljeid ning arutleti etenduse „Märter“ teemadel.

Et märts on teatrikuu, elavnes ka etenduste külastamine. Vaadati „Oliver Twisti“, „Elu ja armastust“. Tammsaare-etenduse eel kohtuti Tammsaare muuseumi juhi Maarja Vainoga.

Emakeelega puutume õppetundides kokku iga päev, kuid kord aastas, emakeelenädalal, oma keelest rohkem rääkida on kooli kohus ja austav ülesanne. Suur tänu kõigile korraldajatele ja kaasalööjatele!

Merike Pruul