Inimeseõpetuse vabariikliku olümpiaadi tulemused

Häädemeeste Keskkool tunnustab järgmisi õpilasi, kes osalesid vabariiklikul inimeseõpetuse olümpiaadil:

Pärnu maakonna arvestuses

5. klassi arvestuses

Mia Parik  4. koht
Triin Viire

6. klassi arvestuses

Ann-Mari Alfthan 2.-3. koht
Evelin Kurm

7. klassi arvestuses

Hanna Allikas
Albert Sillat

8. klassi arvestuses

Arthur Valge 3.-5. koht