Nõva looduskeskuse külastus

20. mail külastasid 4. – 5. klassid KIK õppekäigu raames Nõva looduskeskust.