ReaalAbi – veebipõhine keskkond kooliõpilaste abistamiseks reaalainetes

ReaalAbi on Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli vabatahtlik algatus abistamaks reaalainetega abi vajavaid õpilasi. www.reaalabi.taltech.ee

Covid-kriisi olukorras on õpetajate töökoormus suurenenud ning koduõppel olevatelt õpilastelt nõuab uus olukord ümberharjumist. Vanematel, kes valdavalt töötavad kodus, tuleb õpilasi senisest rohkem kodutöödel abistada. Paraku nii mõnedki vanemad jäävad ka ise kodutööde lahendamise hätta või ei leia selleks väiksemate laste, töö ning koduste kohustuste kõrvalt võimalust.
ReaalAbi on algatus, kus veebikeskkonna kaudu saavad vabatahtlikud abistada matemaatika ning füüsika kodutöid tegevaid õpilasi. Meiega võib ühendust võtta, et koos mõnele konkreetsele koduülesandele lahendus välja nuputada, et koos aru saada, kas lahendusprotsessi kaudu saab jälile mõnele suuremale lüngale või väärarusaamale õpilase lahenduskäigus või miks ka mitte, et lahendada hoopis mõnda keerulisemat ülesannet, sest mõtelda on ju mõnus.
ReaalAbi keskkonnas abistavad õpilasi Tallinna Tehnikaülikooli ja Tallinna Ülikooli teadurid, õppejõud ja üliõpilased ning teised vabatahtlikud. Suhtlus toimub individuaalselt õpilase ja abistaja vahel, kuid saab ka õppida koos sõbraga või väikestes gruppides.
ReaalAbi kasutamiseks tuleb õpilasel sisestada oma abipalve aadressil www.reaalabi.taltech.ee ning oodata e-posti kutset ReaalAbi keskkonda. Kokkulepitud ajal tuleb klikkida kutses määratud lingile. Sellega tekitatakse videokõne abistaja ning õpilase või õpilaste grupi vahel. Koos saab kasutada veebipõhist valget tahvlit ning vajadusel ka muid veebipõhiseid abivahendeid.
Hetkel suudame abistada matemaatika ning füüsika kodutöödes, kuid keskkonna kasvades on plaanis lisada ka keemia õpiabi. Praegusel hetkel on ReaalAbi keskkond veel arendusjärgus ning kasvab koos abistajate ning abivajajatega just selliseks, et sellest oleks võimalikult palju abi nii õpilastele, õpetajatele kui ka lapsevanematele. Kõik ei suju alguses veel veatult ning loodame kõikide osapoolte heatahtlikkusele, et algatus ellu viia. Loodame et sellest kasvab välja jätkusuutlik lahendus ning toetav õpikeskkond ka kriisijärgses hariduses.

ReaalAbi algatustoimkond:
Maarja Kruusmaa (Tallinna Tehnikaülikool)
Gunnar Piho (Tallinna Tehnikaülikool)
Jaan Priisalu (Tallinna Tehnikaülikool)
Marti Lung (Tallinna Tehnikaülikool)
Simar Tuula (Tallinna Tehnikaülikool)
Grete Arro (Tallinna Ülikool)
Kati Aus (Tallinna Ülikool)
Jüri Kurvits (Tallinna Ülikool)
Marina Kurvits (Tallinna Ülikool)