Joonistusvõistlus “Loominguline aastaring”

plakatikujundus joonistusvõistlusele “Loominguline aastaring”

Joonistusvõistluse korraldaja on Häädemeeste vallavalitsus koostöös Uulu Kultuuri- ja Spordikeskusega edaspidi korraldaja.

Joonistusvõistlus “Loominguline aastaring” (edaspidi võistlus).

Võistlusele on oodatud osalema kõik Häädemeeste vallas elavad lapsed ja noored (edaspidi osalejad).

Osalejad jaotatakse järgnevatesse vanuserühmadesse:

♥ koolieelikud

♥ 1.-4. klass

♥ 5.-9. klass

♥ 10.-12. klass

Võistlus korraldatakse ja töid võetakse vastu kahes etapis:

Kevad – suvi 1. mai – 31. august

Sügis – talv 1. september – 19. oktoober

Võistluse eesmärk: Häädemeeste vallale traditsiooniks kujunenud seinakalendri kujundamine.

*Nõudmised esitatud töödele:

Esitatud töö vastab teemale ” Loominguline aastaring”, mille all mõeldakse nelja aastaaega või kuid kirjeldavaid joonistusi. Osaleja valib töö teemaks endale meelepärase aastaaja või kuu mõnest aastaajast. Osaleja ei pea joonistama kõiki aastaaegu või kuid.

Soovi korral võib osaleja esitada mitu tööd, kuid ühe joonistuse iga aastaaja või kalendrikuu teemal.

Joonistuse tehnika ja teostusviisi valib osaleja ise, kuid töö maksimum suurus on A3.

Võistlusel osaleja kirjutab oma joonistuse tagumisele küljele: oma nime, vanuse ja küla, milles elab.

Kooli või lasteaiaõpilane lisab ka vastavalt oma kooli/lasteaia ja klassi/rühma.

*Tööde esitamine:

Valmis joonistused tuua Häädemeeste vallavalitsusse (Pargi 1, Uulu k. Kontaktisik Egle Vutt) või Häädemeeste teenuskeskusesse (Pärnu mnt 13, Häädemeeste kontaktisik: Aire Kallas- Maddison). Kollektiivse osalemise puhul kogub tööd kokku vastavalt kas kool või lasteaed ja edastab korraldajale.

*Zürii ja hindamine:

Tööde hindamiseks moodustatakse 9-liikmeline žürii.

Hinnatakse joonistuste väljenduslikkust, emotsionaalsust ja teemasse sobivust.

Žürii koosseis avaldatakse koos joonistusvõistluste tulemuste avalikustamisega käesoleva aasta oktoobri lõpus.

*Piltide kasutamine:

Korraldajad kasutavad esitatud töid võistluse ja selle tulemuste tutvustamisel meedias (sh trüki ja veebiväljaannetes ning sotsiaalmeedias) kodulehel ja võistluse pildiprogrammide koostamisel ning esitlemisel.

*Korraldajad jätavad endale õiguse teha vajadusel võistluse korraldusesmuudatusi, teavitades sellest oma sotsiaalmeedia kanalite kaudu.