Külalistel palume majja siseneda äärmise vajaduse korral

Viiruse COVID-19 levikust tulenevalt palume külalistel siseneda majja ainult äärmise vajaduse korral.


Nb! Sooviga külastada muinsuskaitsepäevade raames koolimaja arhitekt Mart Portiga seonduvat näitust palume pöörduda eelnevalt direktor Aule Kinki poole:
52 69 104