VÄLJASÕIT MATSALU RAHVUSPARKI

4. septembril käisid 2.-4. kl. õpilased Matsalu rahvuspargis. Esimene peatus oli Keenu vaatlustorni juures Matsalu lahe kaldal. Vaadeldi linde, uuriti, kus talvituvad paljud siin pesitsevad linnud. Põhjalikumalt vesteldi paiga-ja rändlindudest ja sellest, mida saavad inimesed ära teha siin talvituvate lindude heaks. Peatuti ka Matsalu rahvuspargi külastuskeskuses, kus vaadati filmi ja külastati püsinäitust veelindudest.Saadi uusi teadmisi ja üle pika aja oli väga tore koos olla.