ÕPILASTE TEADUSTÖÖDE RIIKLIKU KONKURSI TULEMUSED SELGUSID


Tartus 12.-13. aprillil lõppenud konkurss kujunes Häädemeeste Keskkooli õpilasele, Karl-
Magnus Pruulile, väga edukaks. Tema uurimistöö „Hoone 3D-mudeli loomine läbi
fotogramm-meetria“ (juhendaja: M. Ristmäe), sai konkursil Tallinna Tehnikaülikooli
eriauhinna, Rakenduskõrgkoolide Rektorite Nõukogu eriauhinna ning pälvis
gümnaasiumiastme III preemia.
Tallinna Tehnikaülikooli põhjenduses kirjutati: „Töö on kirjutatud vaieldamatult väga
aktuaalsel teemal. Fotogramm-meetria, 3D skännimine, tehisintellekti rakendamine mõõtmis-
ja modelleerimistäpsuse suurendamiseks, 3D mudelitele rajanev mõõtmine, tootmine jne on
kindlasti tulevikutemaatika. Sinna juurde kuuluvad ka kindlasti droonid, mida ka autor on
oma töös kasutanud. Tehtud töös on näha autori sügav tehnikahuvi, mida tuleb kindlasti
hinnata. Julge pealehakkamine on juba pool võitu ning sügavale huvile ka teadmiste lisamine
lubab loota tulevikus tugeva spetsialisti välja arenemist“.
Rakenduskõrgkoolide Rektorite nõukogu põhjendus K-Magnus Pruuli tööle: „Nutikas
lähenemine fotogramm-meetria rakendamisel 3D mudeli loomiseks kasutades laiatarbe
droone ja kättesaadavat tarkvara. Esiletõstmist väärib idee rakenduslikkus ja leidlikkus
teostamisel ning metoodiline lähenemine hüpoteesi tõestamisel. Töös on osavalt
kombineeritud erinevaid uuenduslikke tehnoloogiad ning tarkvaralisi lahendusi“.
Karl-Magnuse uurimistöö võib olla võtmeks erinevate kõrgkoolide uste avamisel, kus ta saab
oma sügavat tehnikahuvi segamatult edasi arendada. Nii näiteks võtavad Tallinna
Tehnikaülikool ja Tartu Ülikool  sellel konkursil edukalt osalenud gümnaasiumilõpetajaid
vastu väljaspool konkurssi.
Konkursi auhindade üleandmise tseremooniat sai näha otseülekandena ning see on
järelvaadatav samal aadressil: https://www.miks.ee/auhindamine .
Vahendas M. Ristmäe