Käsitöö ja kodunduse olümpiaad 22.03.2019

Häädemeeste Keskkool tänab 9. klassi õpilast, Iti Maddisoni, kes saavutas käsitöö ja kodunduse olümpiaadil 2. koha. 
Suur tänu ka õpetaja Liie Juhkamile!