Emakeelenädal

Häädemeeste koolis tähistati tänavu traditsiooniliselt emakeelenädalat.      

  9.-13. märtsini toimus iga päev midagi, mis juhtis mõtted oma keelele ja meelele. Et jaanuaris kuulutati välja ka Eesti rahvajutu aasta, siis oli paljugi, mis ette võeti, seotud selle sündmusega.

Nädalat alustas 12. klass tõsise katsumusega – toimus eesti keele proovieksam. Õhtu oli meeldejääv aga 7.-8. klassi teatrisõpradele –  koos vaadati Endlas etendust Kuidas minust sai narkomaan”.

Järgmisel päeval asusid oma mõtteid paberile panema juba õige paljud õpilased: nooremad kirjutasid jutte ja joonistasid pilte, vanemad proovisid kunstnik Kärt Summataveti illustratsioonide põhjal kirjutada haikut või akrostihhoni (ridade algustähed annavad kokku sõna).

Valminud tööd panime raamatukokku vaatamiseks – lugemiseks kõigile huvilistele. Siinkohal on tore  nentida, et nii paljudel lastel on väga ilus käekiri. Loodame, et järgnevad aastad, kus tähtsaks muutub kirjutamine arvuti abil, õpitut muuta ei suuda.

Kesknädalal seadis koolipere sammud seltsimajja, et veidi hubasemas miljöös kuulata direktor Aule Kingi ettekannet  Häädemeeste rahvaluulekogujast Marta Mäesalust. Teda abistasid ja toetasid Marju Aasma, lugedes Häädemeeste murde tekste, ja 2. klassi tütarlapsed, kes esitasid paikkonna rahvalaulu. Tänusõnad ka nende õpetajale Minoret Miisnale.

Väga oodatuks on meil saanud trepiluuleminutid, kus gümnaasiumiosa õpilased loevad enda valitud erinevate ajastute luulet. On tuntud klassikat, aga ka moodsat noorema põlvkonna  loomingut.

Tänavu tuldi üllatuseks välja veel kolme väga eriilmelise näidendikatkendiga. Näib, et järelkasvu teatrilavale võib sirguda meiegi koolist.

Reedel oli põnev vaadata 5.-8. klasside esituses eesti rahvajuttude lavastusi. Valikus olid sellised jutud nagu Saunalaps ja peretütar” ning Siilist poeg” 8.kl, Hunt ja koer”, Rebane ja siil” 6. kl, Vares käib tihasel kosjas” ja Vaskuss” 5. kl, Kuidas rebasest reinuvader sai”, Kolm valet” ja Vares käib tihasel kosjas” 7. kl. Rollid mängiti vapralt välja ning kõik esitajad teenisid tugeva aplausi.

Tund  põneva külalisega  pidi saama tähtpäevanädala üllatuseks. Kahjuks sekkus meie tegemistesse kuri viirus ning lubatud üritus lükkub esialgu kevadesse.

Tänusõnad kõigile kaasategijatele ja nende õpetajatele!

Merike Pruul, Kaire Laine, Silvi Murulauk