KIRJANDIVÕISTLUS

HÄÄDEMEESTE KESKKOOL KUULUTAB VÄLJA KIRJANDIVÕISTLUSE TEEMAL „MIS TEEB MINU KODUKOHA / KODUVALLA ERILISEKS?

Võistlus on suunatud piiriäärsetes valdades (Häädemeeste, Saarde, Salacgriva, Aloja) elavatele 9. – 12. klasside noortele. Kirjand peab olema kirjutatud eesti või läti keeles. Maht kuni 800 sõna. Töö saata hiljemalt 10. novembril oma kooli emakeeleõpetajale. Õpilased, kes elavad nendes valdades, aga ei õpi valla koolides, saadavad kirjandi hiljemalt 10. novembril aadressil aule.kink@haademeeste.edu.ee

Kirjandile on vaja lisada oma kontaktandmed (ees- ja perekonnanimi, e-post, kool) ja juhendava õpetaja nimi. Koolide emakeeleõpetajad teevad esmase valiku ning lõppkonkursile pääseb igast koolist kuni 5 tööd.

Lõppvoorus hindab kirjandeid žürii koosseisus: Gunda Tire, Ieva Spolite, Elina Bone. NB! Žüriisse on valitud inimesed, kes räägivad nii eesti kui ka läti keelt.

Vallad autasustavad parimaid. Võitjad kuulutatakse välja Häädemeeste valla sünnipäevapeol 11. detsembril Uulus.

Lisainfo: Aule Kink, aule.kink@haademeeste.edu.ee Telefon: +372 5269 104

Soovime kirjutajatele teravat taipu ja väledat sulge!